Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KULOĞLU

Hayatı Hakkındaki bilgilerimiz oldukça az olup onların da çoğu tahminlere dayanmaktadır. Asıl adı Mustafa olan Kuloğlu, Naimâ’daki kayıtlara göre, Sultan II. Osman’ın katlini gerçekleştirenlerden Dâvut Paşa’yı cellatların elinden kurtarmıştır. Öztelli, onun, Sultan IV. Murad’a (1623-1640) yakın olduğunu, Sultanın ölümünden sonra sürüldüğü Cezayir’den Sultan İbrahim’in ölmesi üzerine (1648) tekrar İstanbul’a dönebildiği görüşündedir.

Kuloğlu’nun aruzla da yazılmış şiirleri vardır. Sade bir dille söylediği âşık tarzı şiirlerinde daha başarılıdır. Sun’î de, şairnâmesinde onun şakıyan bir bülbül olduğunu söyler. Âşık Ömer’e göre ise o, “nâm ü nişânı” belli olan bir âşıktır.

 

Sultan Murad eydür: Şimdi zamane 

Bize de kalmadı beyler elvedâ 

Büküldü kâmetim döndü kemane 

Gezüp seyrettiğim dağlar elvedâ

 

Ardımca gelen sevgili telekler 

Tersine devretti çarh-ı felekler 

Yeniçeri, sipâhiler solaklar 

Önümce yürüyen kullar elvedâ

 

Hep kullarım alayıma dizilsin 

Kullarımın esâmisi yazılsın 

Tabutum düzülsün kabrim kazılsın 

Varıp seyrettiğim çöller elvedâ

 

Ecelim yetişti yıldızım düştü 

Dostlarım ağladı düşmanım güldü 

Yapılan kadırgam deryada kaldı 

Şu Malta'ya giden yollar elvedâ

 

Kuloğlu dostların yüzü ağ olsun 

Düşman olanların bağrı dağ olsun 

Kardeşim Sultan İbrahim sağ olsun 

Oturduğu taht u saray elvedâ

 

***

Karşımda salınan dilber 

Bakma beni ağlatırsın 

Beni koyup yâd ellere 

Gitme beni ağlatırsın

 

Şekerden şerbet ezerler 

İnci tülbentten süzerler 

İncili mercan dizerler 

Dizme beni ağlatırsın

 

Boyun uzundur dal gibi

 Emsem leblerin bal gibi 

Bahçelerde bülbül gibi 

Ötme beni ağlatırsın

 

Hoş çekeyim nazlarını 

Gel öpeyim gözlerini 

Kelp rakibin sözlerini 

Tutma beni ağlatırsın

 

Bu Kuloğlu sana kuldur 

Ta ezelden böyle yoldur 

Ya azat eyle ya öldür 

Satma beni ağlatırsın

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi