Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂŞIK HALİL

Hayatı Hakkında bilgilerimiz son derece azdır. Bazı Şairnâme’lerdeki kayıtlardan Bursalı olduğunu anlamaktayız (Âşık Ömer, Hızrî, vb.). Beliğ’in, “Bî-vezn ü kâfiyenin güzidesi” diyerek küçümsemesine karşılık, Ömer, dilinin sadeliğinden ve güzelleri öğmede benzerinin bulunmadığından söz ederek değerlendirmektedir.

Dilinin sadeliği yanında, kafiye hususundaki dikkati de önemlidir. Bu özellikleriyle klâsik edebiyatın uzağında kalmış ve geniş kitlelerce tanınma fırsatım bulmuştur. Halil’in günümüzde tanınmasında, onu bizlere kazandıran F. Tansel ve H. Eren’in önemli yerleri vardır.

Sun’î de, Tekerleme adlı şairnâmesinde ondan söz eder.

 

Can bübülüm cüdâ düştüm gülümden 

Zârımdan bezmedik dağlar mı kaldı 

Ahû gözlü yârim senin elinden 

Şikâyet etmedik beyler mi kaldı

 

Nûş edip elinden zehir yutarsam 

Günden güne kendim helak edersem 

Acep midir başım alıp gidersem 

Biraz da ardımca ağlar mı kaldı

 

 

Dağları delmekti Ferhad'ın demi 

Şirin i gördükçe artardı gamı 

Ben Mecnun'um aldırmışım Leylâ'mı 

Nice aşmadığım dağlar mı kaldı

 

Halil der bülbülüm ayrı gülümden 

Gece gündüz virdim gitmez dilimden 

Aldırdım gül yüzlü yâri elimden 

Divâne gönlümü anlar mı kaldı

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi