Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HAYALÎ

Hayatı Hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Elimizdeki şiirlerinden hareketle bazı tahminlerde bulunabilmekteyiz. 9 Ağustos 1578 tarihinde neticelenen 1578 Osmanlı-İran savaşı için söylediği şiirler, onun da bu savaşa katıldığının işareti olarak kabul edilebilir. (Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi 4, 397). Şiirdeki ad ve unvanların gerçeğe uygunluğu bu konudaki görüşleri doğrular mahiyettedir. (Diyarbakır Beyleri: Sokullu Derviş Paşa; Tokmak Han: İran kuvvetleri komutanı, vs.)

Bazı kaynaklar, Hayalî’nin bir divânından hareket ederek, Kırım Hanı’nın veliahdı Adil Giray (ki bu savaşta İranlılara esir düşmüş, daha sonra öldürülmüştür) ile kardeşi Gazi Giray’ın kumandasında, birlikte savaşa katıldığını yazarlarsa da bu görüş bir tahminden öteye geçememektedir. Fuad Köprülü, şiirdeki, “Bir şeh-i âdil kemankeş hânımız vardır bizim” mısrasına bakarak divândaki hanın Adil Giray olduğu hükmüne varmaktadır. (XVI ncı Asır Sonuna Kadar Türk Sazşairleri, 41-42).

Koşmaları ile divânı arasındaki dil ve üslûp farkı, şiirlerin iki ayrı şaire aitmiş intibaını veriyorsa da konunun aynı olması ve benzer şekilde ifadelere yer vermesi bu ihtimali ortadan kaldırmaktadır. Aruz ile divân kaleme almasının yanımda bu şiirin dili de onun belli bir tahsile sahip olduğunu göstermektedir.

 

Leylâm gelür deyu yollar gözlerim 

Gelmedi gözümde kaldı hayâli 

Gizli sırrım beyan etmem gizlerim 

Serimi sevdâya saldı hayâli

 

Yârim bîçâre olduğumu bilmiş 

Çifte benler beyaz gerdana inmiş 

Bu gece seyrettim beyazlar giymiş 

Salındı karşıma geldi hâyâli

 

Yârimin sevdası vardır başımda 

Uyansam karşımda yatsam düşümde 

Ne cânibe bile gitsem peşimde 

Benim ile yoldaş oldu hayâli

 

Der Hayâlî hırâm ederek yürür 

Gece gündüz gitmez karşımda durur 

Ben şeninim deyu teselli verür

Garip gönlüm ele aldı hayâli

 

Turnam gider olsan bizim ellere 

Vezir Ardahan'dan göçtü diyesin

Karşı geldi Kızılbaş'ın hanları 

Çıldır'da da döğüş oldu diyesin

 

Al kana boyandı Çıldır dağları

Gaziler.......tuğları

Gözü kanlı Diyarbekir Beyleri 

Din yoluna şehit düştü diyesin

 

Çamur dize çıktı kan ile yaştan 

Atlar dalmaz oldu serilen leşten 

Kaleler yığıldı kesilen baştan 

Ak gövdeler kana battı diyesin

 

İki alay bir araya gelince 

Ara yere çarhacılar girince 

Beş bin beş yüz belli atlı dolunca 

Tokmak Han da ... kaçtı diyesin

 

Habermiz iletsin dosta gidenler 

Varup dostun dîdarını görenler 

Şahin şahin paşaları soranlar 

Din uğruna şehit düştü diyesin

SON EKLENENLER

Üye Girişi