Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GEDA MUSLÎ

Hakkındaki bilgilerimiz; şiirlerinden elde edebildiklerimiz, Evliya Çelebi’nin Seyahatname1 si ve 17. yüzyıl şairlerinden Sun’î’nin Tekerlemesinde adının zikredilmesinden ibarettir. Çelebi’nin, şair Hakı’den bahsederken, aralarında Muslî’nin de bulunduğu şairlerin (Kayıkçı Kul Mustafa, Kâtibi, Koroğlu, Köroğlu, Kuloğlu) onun kadar çöğür çalamadığını söylediğine bakılırsa şairimiz çöğür şairlerinden sayılmaktadır. (Z. Danışman, 8. Kitap, 139-140). Sun’î ise onu, diğer Gedâ’larla birlikte zikreder, ancak herhangi bir hüküm ortaya koymaz.

Gedâ Muslî Gedâ Ahmed Uşakî 

Gedâ Mahmûd Gedâ Âşık Firâkî

(Elçin, Halk Edebiyatı A raştırmaları, 288)

Pek çok şairi Bektaşî meşrep biri olarak gösteren S.N. Ergun, Gedâ Muslî’yi de Bektaşi Şiirleri ve Nefesleri (2, 1955) adlı eserine alırken hiçbir ciddi belgeye dayanmamıştır. Eserinde yer verdiği üç şiirden sonuncusu Kul Muslî mahlash olup muhteva ve söyleyiş bakımından Garb Ocaklı şairimizinkilerden oldukça farklıdır. Kanatimizce, Ergun, ad benzerliğine bakarak iki ayn Muslî’yi bire indirivermiştir.

Muslî’nin şiirinde de Armutlu’da olduğu gibi, Mısır yolunu kesmeye çalışan İspanyol korsanlarına karşı kazamlan zaferler öğülmektedir.

 

Yine büktük ispanya'nın belini 

On dört beyzade ile aldık malını 

Hoş eğlenir idin Mısır yolunu 

Hele ettiklerin bulmuş ol senin

Muslî’nin, Murad Reis’in (? - 1609) de katıldığı bu savaşlarda yer aldığına bakılırsa, aralarında bir dostluğun olduğu düşünülebilir.

Muslî’nin şiirleri de konu, şekil ve dil diğer Garp Ocakları şairlerinden hiç de farklı değildir.

 

Gör imdi ne demiş Cezâyirli de 

Vermeziz oğlunu bilmiş ol senin 

Biz anı gönderdik Sultan Ahmed'e 

Kara haberlerin almış ol senin

 

Yürütmezüz Akdeniz'de gemini 

Hakk'ı koyup puta tuttun yüzünü 

Çevir İslâm'a şel kâfir dinini 

Gel yezid müslüman olmuş olsenin

 

Yine büktük Ispanya'nın belini 

On dört beyzâde aldık malını 

Hoş eğlenir idin Mısır yolunu 

Hele ettiklerin bulmuş ol senin

 

Gedâ Muslî eydür gördüm cûşunu 

Gece gündüz ağla salma yaşını 

Kilisenin taşlama sür başını 

Yürü var bir zaman çalmış ol senin

SON EKLENENLER

Üye Girişi