Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AŞIK DURSUN CEVLANİ KİMDİR?

1900 yılında Kars'ın Oluklu köyünde doğdu. Bir süre Ankara Radyosu'nun (Yurttan Sesler) programında çalıştı. Ankara Belediyesi'nde memur olarak görev yaptı. Konya'da 1966 yılında başlatılan Türkiye Aşıklar Bayramına başlangıç yılında katılan aşıklarımızdandır. Bu bayramın ilk gününde Folklorcu yazar Fahreddin Kırzıoğlu, aşıklık geleneğinin özelliklerini dinleyicilere açıklamış ve (Divan-Merhaba) açılışını yapmak üzere Ardanuçlu Aşık Efkari'yi, Aşık Müdami'yi ve Aşık Dursun Cevlani'yi mikrofona davet etmişti. 1966'dan bu güne kadar Aşıklar Bayramlarımızın böylece ilk merhabasını doğmaca olarak dile getiren üç aşığımızdan birisi olmuştur. 1975 yılında öldü.


Şiir, atışma dallarında çok başarılı olan Aşık Cevlani, 1966 yılındaki yarışmalarda Türkü dalında Çobanoğlu, Aşık Müdami ile birlikte birincilik ödülünü paylaşdı. Şiirlerinde Cevlani, Dursun Cevlan, Dursun Cevlani adlarını kullandı.

Dursun Cevlani Karslı halk şairlerimizin arasında eski halk edebiyatı ile çağdaş halk şiiri arasında köprü görevi yapmış bir ozanımızdı; yöresinin hikayeli türkü, efsane zenginliklerini iyi biliyordu. Aşıklık geleneğinin tüm inceliklerini iyi biliyordu. Aşıklık geleneğinin tüm özelliklerine vakıf, önder ve öğretici bir aşıktı. Aşık Dursun Cevlani Türk halk edebiyatına şiir dalında çok sayıda kalıcı güzellikte şiirler bıraktı

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER

YUNUS EMRE'YE

Allah diye yanan yiten
Selam sana Yunus Emre
Cananı canı terk eden
Selam sana Yunus Emre

Aşkın deha şanın beka
Ünün salmışsın afaka
Sözün gözün özün Hakk'a
Selam sana Yunus Emre

Arayı arayı buldun
Taştın gönüllere doldun
Sen ölmedin mektep oldun
Selam sana Yunus Emre

Rahat etsen Hak katında
Güçlü iman var zatında
Erenlerin sıfatında
Selam sana Yunus Emre

Cismin gitti ismin kaldı
Devir döndü zaman geldi
Adını Çifteler aldı
Selam sana Yunus Emre

Göreyim nur yüzün hani
Ey piri sultanı fani
Geliyor Dursun Cevlani
Selam sana Yunus Emre

MEKTEP

Örnek insan doğuruyor
Yunus gibi sana mektep
İrfanla can yoğuruyor
Faydalı vatana mektep

Hocalar terleten ilim
En büyük servettir bilim
Hey evlatlar koşun gelin
Her zaman yar sana mektep

Dertler uçar gider burda
Marifet var her okurda
Başın gökte gözün nurda
Benzer yolda hana mektep

Gittikçe arttırır şanı
Atadan almış nişanı
Bunu candan der Cevlani
Sana baba ana mektep


GÜLİZAR TÜRKÜSÜ

Saraydan indi yürüdü (yeridi)
Dört yanım duman bürüdü
Vallahi canım çürüdü
Uyan avcı (avcu) avın geldi

Gülli gülli Güllizar
Gülli gülli Güllizar
Gülli gülli Güllizar
Derdim oldu yetmiş Hezar
Yaralarım şimdi sızlar

Kaldırımı ufak taşlı
Aşığının gözü yaşlı
Al geymekli yeşil başlı
Uyan avcı (avcu) avın geldi

Gülli gülli Güllizar
Gülli gülli Güllizar
Gülli gülli Güllizar
Derdim oldu yetmiş Hezar
Yaralarım şimdi sızlar

Akça kız söylemez yalan
Has bahçeye düşdü talan
Hanım serv'ağacın dolan
Uyan avcı (avcu) avın geldi

Gülli gülli Güllizar
Gülli gülli Güllizar
Gülli gülli Güllizar
Derdim oldu yetmiş Hezar
Yaralarım şimdi sızlar
HEY KARDEŞLER BİR OLALIM

Hey kardeşler bir olalım
Birlikte dirlik vardır
Gelin el ele verelim
Bunda çok özgürlük vardır

Bu yol Atatürk'ün yolu
O atmıştı bu temeli
Bütün milletin emeli
Bu yolda büyüklük vardır

Mümin olan Hakk'a tapar
Vatandaşı hep bir tutar
Arı birlikte bal yapar
Vatana yararlık vardır

Ecdadımız bir olmuştur
Tarihlere ün salmıştır
Düşmana kılıç çalmıştır
Türk oğlunda erlik vardır

Atatürk'ün izindeyiz
Hem kışta yazındayız
Gerçeklerin sözündeyiz
Birlikte uygarlık vardır

Ana baba erkek gelin
Başlar açık ayak yalın
Cevlani'den haber alın
Başta ihtiyarlık vardır

 

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

AŞIK DURSUN CEVLANİ ŞİİRLERİ

 

Üye Girişi