Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

NİNNİ NEDİR?

  • Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen ezgili şiirlerdir.
  • Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur.
  • Özel bir beste ile söylenir. Bu sözler annenin o andaki ruh durumunu yansıtır. Ninnilerde, anne çocuğuna ilişkin isteklerini, iyi dileklerini, kendi sevinç ve üzüntülerini yanık bir hava içinde anlatır.
  • Ninniler genellikle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür.
  • Ninni, Divanü Lügati’t Türk'de "balubalu" diye adlandırılır. Öteki Türk boylarında değişik isimler verilmiştir
  • Bazı aydın şairlerimiz de ninni türü iden faydalan­mak suretiyle içli şiirler yazmışlardır, örneğin Ziya Gökalp, vatan temi üzerinde Şehit Haremi adında bir ninni yazmıştır. Ortak halk ninnisi ile Gökalp'in ninnisinden birer dörtlüğü örnek olarak veriyoruz:

 

Ortak halk ninnisi

Ninni diyem uykun gelsin

Uzak yoldan baban gelsin

Allah uzun ömür versin

Ninni nazlı yavrum ninni

 

Dandini dandini danalı bebek 

Elleri kolları kınalı bebek 

Benim oğlum nazlı bebek 

Uyusun yavrum ninni

(Manisa yöresinden)

 

Çaya vardım çay susuz 

Çadır kurdum yaylasız 

Benim yavrum pek huysuz 

Ninni yavrum ninni

(Denizli yöresinden)

 

"Hayhayısı var bunun 

Mısır'a kılıç sultanı 

Bir emmisi var bunun 

Fidan boylar keleşi 

Bir babası var bunun

 

Bir teyzesi var bunun 

Değirmende dev kocası 

Bir dedesi var bunun 

Hasıraltı akrebi 

Anneannesi var bunun

 

Küllü ağı bardağı 

Bir anası var bunun 

İnci mercan kol bağı 

Bir halası var bunun 

Yurtta kalmış kör kedi

 

Beyti şerif bekçisi 

Bir dedesi var bunun 

Döşek minder kadını 

Babaannesi var bunun

 

NİNNİ ÖRNEĞİ
Bahçelerden su gelir
Tekkelerden hu gelir
Yavrum yattı beşiğe
Şimdi uykusu gelir

Uyusun da büyüsün ninni
Koşa koşa yürüsün ninni
Kocaman olsun ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni

 

Yazarı belli ninni

Uyu yavrum uyanacak günler var

Yarınlar gözetleyen dünler var

Baban şehit, izlerinde ünler var

O izlerde sen de dolaş ninni

Öç gününe tezce ulaş ninni.

ZİYA GÖKALP

 

NİNNİ

Hu Hu Hu Allah
Eylik sağlık ver Allah
Kızım büyür inşallah
Kurban keserim vallah.

Bahçaya kurdum salıncak
Eline verdim oyuncak
Güççük yavrum uyuyacak
Uyuyacak büyüyecek
Nenni... nenni...

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi