Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLGİLERİ

 

SÖZLÜ EDEBİYAT HALK EDEBİYATI DİVAN EDEBİYATI  BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI
Koşuk Koşma Gazel  Lirik Şiir
Kargış Taşlama Hiciv  Satirik Şiir(Yergi)

 

 
Destan Halk Hikâyesi Mesnevi  

Roman ve Hikâye

   
Sagu Ağıt Mersiye  Eleji (Ağıt)

 

 
Sav Atasözü Darb-ı Mesel Atasözü
Ir Türkü Şarkı Türkü
Alkış   Methiye Övgü
 

Mani

Tuyug Mani
  İlahi Tevhit-Münacat-Naat İlahi
    Tezkire Biyografi
 

Ayak

Kafiye Uyak
  Tapşırma Mahlas Takma Ad