Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

YER ADLARI iLE İLGİLİ MANİLER

Antep'in baklavası 

Gümüşten oklavası 

Gaziantep şehrimiz 

Fedakârlar yuvası.

 

Aman aman Yozgatlı 

Şeftalisi pek tatlı 

İstedim de vermedi 

Ne de malı kıymetli.

 

Gürün'ün kahve şalı 

Ucuz değil pahalı 

Sevdiğimden uzağım 

Aramızda var çalı.

 

Isparta’nın gül yağı 

Dolaştım koca dağı 

Bilsen ne yakışacak 

Sana gelin duvağı.

 

Yozgat'ın küheylânı 

Sanki bir dağ alanı 

Kozalılar sevmezler 

Hile ile yalanı.

 

Kandıra 'nın ormanı 

Savruluyor harmanı 

Aşkından sararıp soldum 

Bulamadım dermanı.

 

Göynük"ten aldım balı 

Petekleri düz sıralı 

Benim bir sevdiğim var 

Dünya güzeller kralı.

 

Urfa'dan aldım yağı 

Dolandım durdum dağı 

Urfa güzellerinin 

Çabucak geçer çağı.

 

Su aktı deniz bulandı 

Buranın adı Polatlı 

Gel sevdiğim yatalım 

Yaşım tamam on altı.

 

Balıkesir'in yolları 

Yine giymiş alları 

Sarılsaydı boynuma 

0 yârimin kolları.

 

Çorum'un dilberleri 

Yüksektedir evleri 

Kızları naz etse de 

Gönülde kalır yerleri,

 

Malatya'nın bal eriği 

Gittim gezdim Divriği 

Çiçeklerden en güzel 

Karabük'ün çileği.

 

Üsküdar'ın konağı 

Üstü kiremit dağı 

Çalı kiraza benzer 

Yârimin al yanağı.

 

Eskişehir'i gezeli 

Gördüm nice güzeli 

Oranın güzelleri 

Vefalıdır ezeli.

 

İzmir'in üzüm bağı 

Bursa'm Ulu dağı 

Yârini görmeyenin 

Erir yürekte yağı.

 

Seviyor efendisi 

Nazilli'nin kedisi 

Bu yadigâr çevreyi 

Bana verdi kendisi.

 

Aksaray konakları 

Temizdir sokakları 

Bal olmuş yârimin 

0 güzel yanakları.

 

Bayındır'dan nar geldi 

Kış bitti bahar geldi 

Göz göze bakışmaktan 

Sanki ne zarar geldi?

 

Erzurum'm suları 

Serindir koruları 

Ormanı servi dolu 

Hoş öter kumruları

 

Mardin'in al bileziği 

Oynar durur beziği 

Başka ezik geçer de 

Geçmez gönül eziği.

 

Çarşamba'yı sel aldı 

Bir yâr sevdim el aldı 

Keşke sevmez olaydım 

Elim koynumda kaldı.

 

İzmir in Buca sına 

Baygınım goncasına 

İyi kadın naz eder 

Şüphesiz kocasına.

 

Yavuz'un bacaları 

Giyerler alacaları 

Halkalı kızlarının 

Ben olsam kocaları

 

Şu İstanbul illeri 

Yazın öter bülbülleri 

Yaktı kül etti beni 

Safiye'nin dilleri.

 

Erciyes'in yaylası 

Cebindedir aynası 

Güzel kızın gerdanı 

Bekâr oğlan yaylası

 

Aydın’ın çiçekleri 

Namlıdır zeybekleri 

Güzele dayanamaz 

Çapkındır erkekleri.

 

Bitlis'e yolum düştü 

Hayli zorlu bir kıştı 

0 güzel kız bu gün 

Yine yaramı deşti.

 

Adalı, Moda'lı geldi

Atlı arabalı geldi 

Başına bu belâlar 

Senin olalı geldi.

 

Şu İstanbul'un illeri 

Beyaz giyer gelinleri

Yaktı kül etti bağrımı 

Çakır Ayşe’min dilleri.

 

İstanbul'un kızları 

Sürmelidir gözleri 

Aldanmayın çocuklar

 Pudralıdır yüzleri.

 

Çorlu bağlı bahçeli 

Yolu çifte keçeli 

Gözüme uyku girmez 

Yârim benden geçeli.

 

Ay doğar sini gibi 

Salınır selvi gibi 

Yârin kokusu gelir 

İzmir'in gülü gibi.

 

Tekirdağinın gülleri 

Tatlı şakır bülbülleri 

Yaktı, yandırdı beni 

Huriye'min dilleri.

 

Kadıköy'ün dilberleri 

Fettan olur esmerleri 

Sarışınlar melek gibi 

Sevimlidir penbeleri.

 

Çekmece'nin gölleri 

Penbe açar gülleri 

Yaktı kül etti beni 

Nazlı yârin dilleri.

 

Sallanır kavak gibi 

Sararmış yaprak gibi 

Çamlıca'm kızları 

Turfanda kabak gibi.

 

Ay değer elek gibi 

Gün doğar melek gibi 

Halkalı'nın kızları 

Turfanda kabak gibi

 

Burdur da gül bahçesi 

Bahçede gelir sesi 

Ben yolumu şaşırdım 

Bu kasaba neresi?

 

İzmir’den mal geldi 

Bir gemi bal geldi 

Ben yârimi öperken 

Dudaklarıma bal geldi.

 

Nazilli’nin güzeli 

Görünce oldum deli 

Başka yere gidemem 

Bu diyarı gezeli.

 

Gelibolu feneri 

Kalbimde onun yeri 

O yârin hasretinden 

Kaldım kemikle deri.

 

Edirne penceresi 

İçerden çerçevesi 

Yeniköy çocukları 

Demirci çingenesi.

 

Ordu'nun güzeline 

Baktım ince beline 

Bin güzel su dökemez 

Sevgilimin eline.

 

Ada'nın güzeline 

Yandım ince beline 

Dünyanın güzelleri 

Su dökemez eline.

 

İzmir'in Buca'sına 

Yangınım goncasına 

Ben milyonu değişmem 

Yârin bir gecesine.

 

Hozat derler ilimize 

Bülbül konmaz gülümüze 

Anne sütün helâl eyle 

Misafirim bu gün size.

 

Harput'un yollarında 

Çimeydim göllerinde 

Altın burma olaydım 

0 yârin kollarında.

 

Diyarbakır düzüne 

Eremedim izine 

İyiliklerim dursun 

Hep dizine gözüne.

 

Diyarbakır dört köşe 

İçine güller düşe 

Benim bir yârim var 

Kokusu mor menekşe.

 

Banyo yaptım derede 

Sordum yârim nerede 

Dediler Tire 'dedir 

Aklım kaldı Tire'de.

 

Bahçede olur iğde 

Fırından gelmiş pide 

Kasabalar içinde 

Birinci gelir Niğde.

 

Tokat'ın ahbabına 

Bayılırım kebabına 

Kız bana bir buse ver 

Ne olur sevabına.

 

Çamlıca’m suyuna 

Çamlarının boyuna 

Üsküdar daha yakın 

İn tramvay yoluna.

 

İzmir'de Karşıyaka 

Yüzümü verdim hakka 

Sevdalı gönüllerle 

Edilir mi böyle şaka?

 

Bergama'm dağına 

İniverdim bağına 

Altın yüzük yaptırdım 

Yârimin parmağına.

 

Çarşamba yollarında 

Kelepçe kollarında 

Allah canımı alsın 

0 yârin kollarında.

 

Arguvan'ın budama 

Sefa geldin odama 

Sen beni istersen 

Görücü yolla anama.

 

Gökte yıldız bir sıra 

Yârim gitti Mısır'a 

Yâr keklik, ben şahin 

Giderim adı sıra.

 

Kuyuya bakır salma 

Tekirdağ'dan kız alma 

Tekirdağı’nın kızları 

Dokuz kocadan kalma.

 

0 güzelim Erbaa 

Girdim bostana bağa 

Sevdiğim çıkagelse 

Herkes kalkar ayağa.

 

Erzurum bucağında 

Ot yanar ocağında 

Çocuk olup gezeydim 

0 yârin kucağında.

 

İzmit'in kebabına 

Bayıldım ahbabına 

Kız ne olur bakıver 

Sen bana sevabına.

 

Dün gitmiştik Ada'ya 

Uzaklaştık Moda'ya 

Ben bahtiyar olurum 

Yârim gelse buraya.

 

Üsküdar'ın dağına 

Mailim çardağına 

Elmas küpe yaptırdım 

Yârimin kulağına.

 

Kayseri'de pastırma 

Yaramı pek bastırma

Orada bir yâr sevdim 

Sakın derdimi azdırma.

 

Göründü güzel Havza 

Kavuşmak kaldı yaza 

Kaderin yazdığını 

Mümkün mü kimse boza?

 

Darende'm yaylası 

Kasabanın âlâsı 

Benim bir sevdiğim var 

Vallahi baş belâsı.

 

Çorlu'nun al gülleri 

Hoş öter bülbülleri 

Yaktı beni kül etti 

Nuriye'nin dilleri.

 

Sevgilim aslın nereli 

Derler Büyükdereli 

Aklım başımda değil 

Sana gönül vereli.

 

Bursa 'da Pazarcık 

Sular akar azıcık 

Müsaade edin hanımlar 

Biz de söyleyelim azıcık.

 

Tabaka dolu tütün 

Sevmişim sıtkı bütün 

Ben sevdim ben aldım 

Yansın Çankırı bütün.

 

Hey Trabzon Trabzon 

Sılamın yolu uzun 

Baharda ayrı düştük 

Kavuşuruz biz güzün.

 

Bir ay doğdu Pasin' den 

Pasin' in ovasından 

Anlarım ki yâr gelir 

Fark ederim sesinden.

 

Demirhisar'dan geldim ben 

Çok ağladım güldüm ben 

Gün oldu Ferhat gibi 

Dağı taşı deldim ben.

 

Gündüzü var gecenin 

Plajı Sütlüce'nin 

Ömrü uzarmış derler 

Yârdan rakı içenin.

 

Kırşehir'im hoş geldin 

Azıcık sarhoş geldin 

Tarhanan da mı yoktu 

Neden böyle boş geldin?

 

Manisa'nın kavunu 

Seçelim şunu bunu 

Söyle niçin ettin 

Bana sen bu oyunu?

 

Ürgüp'le geceledim 

Yüzümü peçeledim 

Sevdanın kitabından 

Ben dersi heceledim.

 

Edirne’den tez geçtim. 

Meriç suyundan içtim 

Aramızda yemin var 

Sanmayın ki vaz geçtim

 

İstanbul'da pazarım 

Kendim okur yazarım 

Senden başka seversem 

Ateş olsun mezarım.

 

Şarköy'de kilim ördüm 

Rüyada yârî gördüm 

Uykuda baş başa 

Öylece ömür sürdüm.

 

Menderes'ten geçerim 

Soğuk sular içerim 

Ya o kızı alırım 

Ya bu candan geçerim.

 

Harput yolu bu mudur?

Testin dolu su mudur?

Tez gelirim diyordun 

Tez gelişin bu mudur?

 

Ağrı dağı yücedir 

Sordum yâre nicedir

Dedi bakma baş döner 

Havası da sertçedir.

 

İzmir'in kalayı var 

Güzeller alayı var 

Merak etme ey gönül 

Her şeyin kolayı var.

 

Uşak'ta halı dokur 

Yaprağı dalı okur 

Benim bir yârim var 

Her gece masal okur.

 

Bursa'nın sarı ayvası 

Yeşillikler yuvası 

Hastalara dermandır 

Uludağ'ın yaylası.

 

Antakya'da muz olur 

Fabrikada buz olur 

Peşim sıra dolaşma 

Arkamızdan söz olur.

 

Konya'da meram vardır

Bekleyim sıram vardır 

Yürekte durmaz işler 

Büyük bir yaram vardır.

 

Gün olur zaman olur 

Harmanda saman olur 

Üsküp'ün güzelleri 

Billahi yaman olur.

 

Bergama hep mildir 

Beni söyleten dildir 

İki elin kan olsa 

Bana halini bildir.

 

Isparta’da gül olur 

Güllerde bülbül olur 

Güzellerin yamağı 

Öptükçe pul pul olur.

 

Aslım Tekirdağ’lıdır

Başım yere bağlıdır 

Çözme doktor yaramı 

Yâr eliyle bağlıdır.

 

Kayseri'de Erciyaş

Tepesinde sivri taş 

Ağladıkça gözümden 

Dökülür hep kanlı yaş.

 

Dere kumsuz olur mu? 

İbrik susuz olur mu 

Üsküdar'ın kızları 

Hiç kocasız olur mu?

 

Silivri'm yoğurdu 

Gözlemeyi yuğurdu 

Söyle cicim, şekerim 

Seni kimler doğurdu?

 

Bursa'ya geldi kiraz 

Güzele dayım olmaz 

Kaplıcada yan gelip 

Bekledim seni bu yaz.

 

Basamak pasak pasak 

Çıkma yukarı yasak 

İstanbul'dan tel gelmiş 

Bartın'da duvak yasak.

 

Baklavanın sinisi 

Kütahya'nın çinisi 

Eskisi gitti gelsin 

Sevgilimin yenisi.

 

Ankara'nın balına 

Tutunmuşuz dalına 

Dikmen'den mi gelirsin 

Kız salına salına?

 

Alaşehir'den geldim 

Ağladım yürek deldim 

Şimdi duruldum ama 

Ben de bir akar seldim.

 

Ceyhan'ın sıcağına 

Gül taktım duvağına 

Bir gece çağırmadın 

Beni kendi bağına.

 

Çadır kurdum Bayburt'ta 

Alış kızım bu yurda 

Sevgili yanımda yok 

Gayri kalamam burda.

 

Hey anam Anadolu 

Her yanı güzel dolu 

Bolu'ya düşen gençler 

Şaşırır sağı solu.

 

 İLGİLİ İÇERİK

MANİ ÖRNEKLERİ

MANİ ÇEŞİTLERİNE ÖRNEKLER

MÂNİ ÖRNEKLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi