Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

HECE SAYISINA GÖRE MANİLER

4 HECELİ MANİLER

Gelince yaz 

Olmaz ayaz 

Ne olursun 

Bir mektup yaz.

 

Ah ey felek 

Yandı yürek 

Çare nedir? 

Çekmek gerek.

 

Nar tanesi 

Nur tanesi 

Sen gönlümün 

Bir tanesi.

 

Sevil sevil 

Sonra atıl 

Altın olup 

Pula satıl. 

***

 

5 HECELİ MANİLER

Aman desinler 

Şeker yesinler 

Üç kız bir oğlana 

Yanmış desinler.

 

Elinde mercan 

Çivide fincan 

Üzmesen beni 

Olalım bir can.

 

Elinde makas 

Kırparım kırpmaz

Şu gâvurun kızı 

Benden de korkmaz.

 

Çaldığı sazdır 

Ettiği azdır 

Ne kadar sevsem 

Yine de azdır.

***

Bahçede iğde 

Dalları yerde 

Sevdiğim oğlan 

Kim bilir nerde?

***

Giydiğin sarı 

Sen kimin yârı 

Akşam olanda 

Ağlatma beni.

***

Burası Muş'tur 

Yolu yokuştur 

Giden gelmiyor 

Acep ne iştir?

*** 

0 yanı keçe 

Bu yanı keçe 

Helâl süt emmiş 

Elime geçe.

 

***

Bahçede iğde 

Dalları yerde 

Sevdiğim oğlan 

Kim bilir nerde?

 

***

Çaldığı sazdır 

Ettiği nazdır 

Ne kadar sevsen 

Gene de azdır.

 

8 HECELİ MANİLER

Sarı çiğdem yaz getirir 

Mor menekşe güz getirir 

Gurbet elde ölüm yitim 

İhtiyarlık tez getirir.

 

Dağlar başı duman olmuş 

Sensiz halim yaman olmuş 

Yârim senden ayrılalı

İşim gücüm figan olmuş.

 

Ezme ile ezme ile 

Yâr bulunmaz gezme ile 

Kızlar kazsın mezarımı 

Altın saplı kazma ile.

 

Bir anadan olmayaydım 

Bu günleri görmeyeydim 

Zulüm ettin kahpe felek 

 

Şu dünyaya gelmeyeydim.

***

Öküz aldım koşamadım 

Yiğit oldum yaşamadım 

Çok düşmanlar kasteyledi 

Ben Ayşe'yi boşamadım.

***

Rüzgâr eser dal sallanır 

Güzeli seven ballanır 

Benim yârim orta karar 

Ne allanır, ne pullanır. 

***

Evlerinin önü kaya 

Kayadan bakarlar aya 

Yârim binmiş de geliyor 

Kuyruğu kınalı taya.

* **

Sarı çiğdem yaz getirir 

Mor menekşe güz getirir

Gurbet elde ölüm yitim 

İhtiyarlık tez getirir.

***

Çadırıma dolu düştü 

Çok ağladım gözüm şişti 

Kınamasın eşler dostlar 

Güzel idi, gönlüm düştü.

* * *

Bu dağlar mavili kaldı 

Kuş uçtu yavrulu kaldı 

Anahtarı yâr koynunda 

Bu gönlüm kilitli kaldı. 

***

Duvarda kalburum olur 

Bir seviye sabrım olur 

Bu seviyeler bizdeyken 

Bu dualar kabul olur.

* * *

Arıktan atladım geçtim 

Cebini yokladım geçtim 

Efkârım evlenmek değil 

Adını yokladım geçtim. 

***

Şu gelen tiren olsaydım 

Yârimi gören olsaydım 

Çifte mektuplar gönderdim 

Eline veren olsaydım.

* * *

Karanfil verdim kok diye 

Al ceketine sok diye 

Hiç uykularım gelmiyor 

Sevgili beyim yok diye. 

***

11 HECELİ MANİLER

Aşağıdan gelir benim şişmanım 

Ne çok imiş yârla benim düşmanım 

Ben seni saralı düşmandır köylü 

Sevdim ama sevdiğime pişmanım.

 ***

Çıktım da talime kar diyemedim 

Yakasız gömleğe dar diyemedim. 

Azrail gelmiş ki canım ala 

Sılada sevdiğim var diyemedim. 

***

Yeşil bülbül dal üstünde ötmesin 

Sılayı görmeden vâdem yetmesin 

Anamı görmeden eğer ölürsem 

Dalda yaprak yolda çimen bitmesin.

* * *

Mektup yolla mektuplara inanam 

Sen uykuda ben uykudan uyanam 

Bir yanım ayrılık bir yanım ölüm 

Demir miyim bu dertlere dayanam? 

* ** 

Bir elinde divit bir elde kalan 

Yazarım o yâre bir inci selâm 

Kömür gözlerini sevdiğim güzel 

İster selâmım al, ister ben gelem.

***

Evini yaptırmış gediğe yakın 

Bakin eller bakın, güzele bakın 

O güzelin gönlü bende yok ise 

Dökün gaz yağını evini yakın.

* * *

İnci midir, sedef midir dişlerin 

Kalemle mi çekilmiştir kaşların 

Sallandıkça ince bele değer yâr 

Her tarafta ondört belik saçların.

* * *

Kayadan kayaya atlayamadım 

Kırıldı kantarım tartılamadım 

Kederli söyleme çok sevdiceğim 

İnatçı babandan kurtulamadım.

***

Kapıya oturmuş önlük dikiyor 

Söyledim söyledim boyun büküyor 

Dedim güzel sen kimlerin yârisin 

Söylemeden ala gözden döküyor.

***

Enginden engine yağan kar m'ola? 

Salını salını gelen yâr m'ola? 

Kaldırsam yorganı girsem koynuna 

Sefa geldim yârim der m'ola?

***

İğdenin dibinde ne salınırsın? 

Altın pas tutmaz ki ne silinirsin? 

Kömür gözlerine kurban olayım. 

Sen benim sözüme ne alınırsın?

 

Ne kadar kuş olsan uçsan havadan 

Şahin yavrusunu atmaz yuvadan 

Sen beni yakandan atar olmuşsun

Ben seni unutmam hayır duadan.

 

Eğin’de, gurbete gönderdiği kocasının ardından en içten duygularını dile getiren kadınların söylediği maniler de onbir heceli olanlardandır:

 

İstanbul içinde öter bir keklik 

Sana vatan oldu bize gurbetlik 

Ala gözlerini sevdiğim ağam 

Gel bir sıla eyle olam cennetlik.

 

Yüce dağ başında seni beklerim 

Yüküm yıkılınca gene yüklerim 

Kömür gözlerini sevdiğim yârım 

 

Senden ayrılalı arttı dertlerim.

 İLGİLİ İÇERİK

MANİ ÖRNEKLERİ

MANİ ÇEŞİTLERİNE ÖRNEKLER

MÂNİ ÖRNEKLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi