Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN ÖZELLİKLERİ

NOT: Destan geleneğinden Halk hikâyeciliğine geçişin ilk ürünü Dede Korkut Hikâyeleri’dir. Bu nedenle Dede Korkut Hikâyeleri özel bir önem taşır. 

 

Dede Korkut Hikâyelerinin en önemli özellikleri şunlardır: 

1) Asıl adı “Kitab-ı Dede Korkut Âlâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan” şeklindedir. 

2) 12, 13 ve 14. yy.da Doğu Anadolu’da ve Azerbaycan’da yaşayan Müslüman Oğuz boylarının geleneklerini, göreneklerini, iç mücadelelerini, doğaüstü güçlerle, yaratıklarla savaşmalarını ele alır. 

3) 14. ve 15. yy.da yazıya geçirilmiştir. Bu konudaki yaygın kanaat hikâyelerin 14.yy.da yazıya geçirildiği şeklindedir. Hikâyelerin kimin tarafından yazıya geçirildiği bilinmemektedir. 

4) Toplam on iki hikâyeden oluşur. 

5) Şiir ve düzyazı (nazım-nesir) karışık oluşturulmuştur. 

6) Hikâyelerde az da olsa masal ve destan unsurları görülür. 

7) Çok temiz, güzel ve zengin bir kullanılmıştır. 

8) Anlatım açık, yalın ve durudur. Kesinlik ifade eder. 

9) Hikâyelerde en önemli meziyet kahramanlıktır. 

10) Aileye, çoğalmaya, kadına, çocuğa ve çocuk terbiyesine büyük önem verilir. Kadınların ailenin en önemli unsuru olduğu vurgulanır. Önsözünde dört ayrı tadın tipi çizilir. 

11) Bütün hikâyelerde dini unsurlar (namaz kılma, dua etme, arı sudan abdest alma) görülür. 

12) Kahramanlar dövüşlerini, Allah ve peygamber sevgisi için yapar. 

13) Türk milletinin karakteristik özellikleri; doğruluk, adalet, güzellik yüceltilir. 

14) Misafirperverlik ve cömertlik insanların ortak özelliğidir. 

15) At, ağaç, su, yeşillik kısaca tabiat çok sevilir. 

16) Kahramanların en büyük yardımcısı atlardır. 

17) Kadınlar, eşlerine karşı aşırı saygılı ve itaatkârdır. Eşler de kadınlarına önem verir, iyi davranır. 

18) Hikâyelerde, birçok öğüt vardır. Bu nedenle bu hikâyeler didaktiktir. 

19) Hikâyelerde yaşanan olayların tarihi bilgilerle ilgisi vardır. 

20) Hikâyelerde geçen ve hikâyeler adını veren Dede Korkut; yaşlı, herkesin saygı gösterdiği, hakanların bile akıl danıştığı, çocuklara isim koyan, eğlencelerde kopuz çalıp şiirler söyleyen, kırgınlıkları gidermede aracılık eden kişidir. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

DEDE KORKUT (Prof. Dr. Muharrem Ergin’in kitabının önsözü)

DEDE KORKUT - DUHA KOCA OĞLU DELİ DUMRUL

MUHARREM ERGİN'İN "ORHUN ABİDELERİ" ADLI ESERİNİN ÖNSÖZÜ

BASATIN TEPEGÖZÜ ÖLDÜRMESİ (Dede Korkut Hikâyeleri)

SON EKLENENLER

Üye Girişi