Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TA’KİD NEDİR?

İfadeye açıklık getirememe, anlatamama halidir. İkiye ayrılır. 

1. Lafzi ta’kid: Bir cümlede kelimelerin yerli yerine kullanılmamasından doğar.

Örnek: 

Ben fakîrî etme terk memnûn-i ebnâ-yı zaman 

Hasıl etmezsen değil gam matlabım yâ Rab bana 

                                            Râgıp Paşa 

 

2. Manevi ta’kid: Bir cümlede kelimeler yerli yerince kullanılmakla beraber bir anlam çıkmamasına denir. 

Örnek:

Âlemin cânı değilsin cân-ı âlemsin sen 

                                                 Nef’î 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi