Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

RAHŞİYE NEDİR?

Atlar için yazılmış kaside. Nesib bölümünde atlar övülür. Nef’î’nin IV. Murat’ın atlarını övdüğü rahşiyesi meşhurdur.

 

Bâreka ’llâh zih ’i rahş-i humâyun-sîmâ

Ki komuş nâmını sultân-ı cihan bâd-ı sabâ

 

Ne sabâ sâika dersem yaraşır sür ’atte 

Ki seğirdikten ana sâyesi ile pâ-der-pâ

 

Bırakır anı dahi sâyesi gibi yolda 

Olsa ger şâtır-ı endişe ile pâ-der-pa

 

Düşmeden sayesi hak üzre eder âlemi 

Sehv ile rakibi göserse ihâna irhâ

 

Kuş yetişmez der idim olmasa tayyâr eğer 

Eremez gerdine zîrâ ki ne sarsar ne sabâ

NEF’İ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi