Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KEREM HAVALARI NEDİR ve ÖRNEKLERİ

Saz, bağlama, bozuk düzenler eşliğinde özel bir ezgiyle söylenen türkülerdir. Adını öykü kahramanı Kerem’den aldığı sanılıyor. Akıcılığından dolayı çok tutulan bir üsluptur. Anadolu’nun hemen bütün bölgelerinde söylenir. Kerem, yanık Kerem, kesik Kerem, kandilli Kerem gibi bölümlere ayrılır. 

 

Dinar’dan derlenen Kerem havası örneklerinden bazılarının sözleri şöyledir: 

Kerem idim keremliğimi bildirdim 

Dostum ağlar düşmanımı güldürdüm 

Yedi sene arkasından yeldirdim 

Zalım gardaşları ben bilemedim 

 

Kerem der ki dağ üstüne dağ olmaz 

Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz 

Beşyüz tabip gelse yarem iyi olmaz 

Yaremi sarmaya yar kendi gelsin 

 

a. Sevda konulu Kerem Havası 

Gorunun annacı gumalar dağı 

Eridi galmadı yüreğim yağı 

Seni dolu vursun kınığın bağı 

Yarime gülleri kıyamadın mı 

 

b. Dostlardan yakınma için söylenen Kerem Havası 

Karşıki dağlara gar yine bastı 

Bugün gidemedim yar bize küstü

 şimdiki ehbaplar iyi gün dostu 

Götü günde halim soran galmamış 

 

c. Gençlik için söylenen Kerem Havası 

Yağmur yağar her dereler sel gibi 

Gahpe gençlik geldi geçti yel gibi 

Dadı damağımda galdı bal gibi 

Nice canlar yedi bu yalan dünya 

 

d. Askerlik için söylenen Kerem Havası 

Gadılar dağı gara boyansın 

Allı gelin örtülerden uyansın 

Günüm yetti ben askere gidiyom 

Gelemezsem kötü buban güvensin 

 

e. Ölüm için söylenen Kerem Havası 

Goca dağdan indirdiler salımı 

Damla damla akıttılar ganımı 

Yol üstüne goyman benim ölümü 

Gelip geçen çiğnemesin golumu 

 

f. Tanrıya yalvarma, tanrıdan dilek için söylenen Kerem Havası 

Goca dağ başında yatan evliya

Bir guş geldi gondu bizim avluya 

Üç dileğim vardır gadir mevlâya 

Biri evlât biri dövlet biri yar 

 

g. Sevgiliye güzelleme için söylenen kerem Havası 

İnci midir mercan mıdır dişlerin 

Guduretten gara mıdır gaşların 

Bir omuzdan bir omuza saçların 

Yel vurdukça döğer ince belini 

 

h. Mektup üzerine söylenen kerem Havası 

Yüksek minareden ezan okunur 

Ezanın sedası bana dokunur 

Ellerin mektubu gelir okunur 

Benim yüreğime hançer sokulur 

 

ı. Ayrılık üzerine söylenen Kerem Havası 

Sabahın seherinde suya mı geldin

 ötme bülbül ötme bağrımı deldin 

Sen de bencileyin yardan ayrıldın 

Yarinden ayrılan gelsin yanıma

 

Yöresi: Kıbrıs / Gönyeli 

Kaynak Kişi: Hüseyin Koloz 

Derleyen: M. Gökçeoğlu 

 

Kerem derki bu dünyalar fanidir 

Niceleri abdal eder yürüdür 

Kimse bilmez ne zamandan beridir 

Hiç hesaba gelmez işi dünyanın 

 

Kerem gibi bende yandım kavruldum 

Yel önüne harman oldum savruldum 

Kimse bilmez ne zamandan beridir 

Hiç hesaba gelmez işi dünyanın

 

TÜRK HALK MÜZİĞİNDE KEREM HAVALARI ve BULDAN’DAKİ ÖRNEKLERİ 

Yard. Doç. Dr. F. Reyhan ALTINAY 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi