Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

KAPALI HECE

Bir sessiz harfle ya da uzun okunan bir sesli harfle biten hecelerdir. “Ec, dev, al, kal” sessiz birer harfle bittikleri için kapalı hece ya da tam hece olarak adlandırılırlar. Aynı şekilde “â, î, yâ, yî” heceleri de kapalı hece olarak adlandırılır. Bunların hepsi yani bütün kapalı heceler birer çizgi ile gösterilirler.

İstiklâl Marşıınızın aruz ölçüsü kalıbı ^Feilâtün (Fâilâtün) / Feilâtün / Feilâtün / Feilün (Fâ 'lün) ”dür.

Şimdi bu kalıba göre aşağıdaki kıtanın hecelerini kapalılık(uzun) ve açıklık(kısa) yönünden inceleyelim:

 

Çat-ma, kur-ban / o-la-yım çeh / re-ni, ey naz / lı hi-lâl!

•• _  _                /•• _  _          /•• _  _           /•• _  

Fe i    lâ    tün / Fe i    lâ    ün / Fe i    lâ tün / Fe i lün

• •  _     _    /   •  •    _   _    /•• _  _           /•• _  

 

Kah-ra-man ır / kı-ma    bir    gül! / Ne bu şid-det / bu ce-lâl?

Fe i    lâ    tün / Fe i    lâ    tün/Fe i    lâ tün/Fe i lün

 

Sa-na ol-maz / dö-kü-len kan / la-rı-mız son / ra he-lâl...

Fe i lâ tün/Fe i lâ tün/Fe i lâ tün/Fe i lün

 

Hak-kı-dır ,Hak / k'a ta-pan mil / le-ti-min is / tik-lâl!

_     •   _    _   /_• _  _         /_    • _  _  / _  _

 

Fâ i    lâ    tün / Fe i    lâ    tün / Fe i    lâ tün / Fâ lün

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi