Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İCAZ NEDİR?

Bir düşünceyi çok az sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır. Kısaltmanın anlamı güçleştirmemesine dikkat edilir. Buna icaz-ı muhil denir. Az söz yüklü anlamla ifadeye makbul icaz denir. Atasözleri, vecizeler, hikmetli sözler bu gruba girer. Makbul icaz iki türdür: Hafz yoluyla icaz: Anlama zarar vermeyecek şekilde bazı sözcükler atılır. Bu cümle çıkarılarak da yapılabilir. Sözcük çıkarmaya icaz bi’l-harf denir. Örnek: 

Bir pâreye bini âferinin

Pâpûcu atıldu Gevherî’nin 

Ziya Paşa 

 

Şair burada "papucu dama atıldı’yı "papucu atıldı" diye kısaltmış. 

İcaz, cümle çıkarılarak yapılırsa icaz bi’l cümel adını alır. Örnek: 

  • "Ahmet ders çalışsaydı…" Burada "başarılı olacaktı" cümlesi çıkarılmış. 

Tazammum yoluyla icaz: İfadeden sözcük ve cümle atılmadan yapılan icazdır. İki türü vardır. 

  • İcaz bi’t-takdîr: Amaç az sözcükle anlatılırken hatalı anlam da çıkar. Örneğin "Ateş düştüğü yeri yakar". 
  • İcaz bi’l-kasr: Hiçbir sözcük atılmadan anlamca zengindir. Örneğin "Akacak kan damarda durmaz" gibi. 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi