Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İLAHİ

1. Din ve tasavvuf konularının işlendiği şiirlere “ilahi” denir.

2. Tanrıyı övmek, ona yalvarmak için yazılan şiirlerdir.

3. Özel bir ezgiyle okunur.

4. Koşma gibi uyaklanan ilahilerde 4+4 duraklı 8'li ölçü kullanılır.

 

İLAHİ

Acep şu yerde var m'ola 

Şöyle garip bencileyin 

Bağrı başlı gözü yaşlı 

Şöyle garip bencileyin

 

Kimseler garip olmasın 

Hasret odına yanmasın 

Hocam kimseler duymasın 

Şöyle garip bencileyin

 

Nice bu dert ile yanam 

Ecel ere bir gün ölem 

Meğerki sinimde bulam 

Şöyle garip bencileyin

 

Gezdim Urum ile Şam 'ı 

Yukarı illeri kamu 

Çok istedim bulamadım 

Şöyle garip bencileyin

 

Söyler dilim ağlar gözüm 

Gariplere göy nü r özüm 

Meğerki gökte yıldızım 

Şöyle garip bencileyin

 

Bir garip ölmüş diyeler 

Üç günden sonra duyalar 

Soğuk su ile yuyalar 

Şöyle garip bencileyin

 

Hey Emre'm Yunus biçare 

Bulunmaz derdine çare 

Var imdi gez şardan şara 

Şöyle garip bencileyin

YUNUS EMRE

 

İLAHİ

Ben yürürüm yane yane 

Aşk boyadı beni kane 

Ne akılem ne divane 

Gel gör beni aşk neyledi

 

Gah eserim yeller gibi 

Gah tozarım yollar gibi 

Gah akarım seller gibi 

Gel gör beni aşk neyledi

 

Akar sulayın çağlarım 

Dertli ciğerim dağlarım 

Şeyhim anuban ağlarım 

Gel gör beni aşk neyledi

 

Ya elim al kaldır beni 

Ya vaslına erdir beni 

Çok ağlattın güldür beni 

Gel gör beni aşk neyledi

 

Ben yürürüm ilden ile 

Şeyh anarım dilden dile 

Gurbette halim kim bile 

Gel gör beni aşk neyledi

 

Mecnun oluban yürürüm 

O yari düşte görürüm 

Uyanıp melfil olurum 

Gel gör beni aşk neyledi

 

Miskin Yunus biçareyim 

Baştan ayağa yareyim 

Dost ilinden avareyim 

Gel gör beni aşk neyledi

YUNUS EMRE

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi