Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ÂD KAVMİ NEDİR?

Âd: Kuran'ın birkaç yerinde Ad kavminden bahsedilir ve Hud Peygamber'in onlara gönderildiği anlatılır. "Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. 0 (kavmine şöyle) dedi: Ey Kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka hiç bir ilahınız yoktur. Kavminin ileri gelenlerin den kâfir bir cemaat de; Biz seni muhakkak bir beyinsizlik içinde görüyoruz, seni muhakkak yalancılardan sanıyoruz, dedi. Hud (şöyle) dedi: Rabbinizden üzerinize bir gazab hak oldu muhakkak... (Araf t 65- 72).""Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum... Hülasa onu yalan saydılar da biz de kendilerini helak ettik. (Şuara/124-140)" "Vakta ki onu (azabı), vadilerine yönelerek gelen bir bulut halinde görmüşlerdi. Dediler ki, bu bize yağmur verici bir buluttur. (Ahkâf /22-27)."

Âd kavmi, Nuh Peygamberden sonra Umman ile Hadramut arasındaki çöllerde yaşamıştır. Tefsirlerde bu kavim hakkında teferruatlı ve İsrailiyyat kabilinden efsanevi bilgiler vardır. Bunlara göre Muaviye İbn Bekr adlı kişinin soyundan gelen Yemen* halkına Âd-i Ûlâ (ilk Âdlar), bunun çocuklarının soyundan gelen Mekkelilere de Âd-ı Âhire (Son Âd'ler) denir. Rivayete göre Âd kavmi Yemen'de kıtlığa tutulmuş ve yağmur duası yapmaları için bir bölük ulularını Mekke'ye göndermişler. Bunlar ise Mekke'ye varınca müşriklere uyup zevk u sefaya dalmışlar ve Ad kavminin içinde bulunduğu durumu unutmuşlar. Bunlar içinde bulunan Mersed İbn Sa'd adlı biri, Hüd Peygambere inanırmış. Arkadaşlarının halini görünce artık dua etseler de yağmur yağmayacağını, ancak iman ederlerse Allah’ın yağmur yağdıracağını söylemiş. Onlar ise bu kişiyi azarlayıp atalarının dinini asla bırakmayacaklarını söylemişler. Harem'e girip hepsi birden duaya başladıklarında Mersed: "Ey Rabbim! Ben ihtiyacım için dilekte bulunmak üzere tek başıma geldim" diye dua etmiş. Diğerlerinin reisi olan Kayl İbn Asr ise "Ey ilahımız! Eğer Hud hak peygamber ise bize yağmur yağdır" diye yakarmış. Bundan sonra Allah beyaz, kırmızı ve siyah renklerde üç bulut yaratmış. Bulutlar "Ey Kayl! Kendin ve kavmin için şu bulutlardan birini seç" dediklerinde Kayl "Bu bulutlar içinde suyu en çok olan siyah bulutu seçtim" demiş. 0 sırada gaibden bir ses 'Sen, her şeyi ince kül haline getiren bulutu seçtin. Bu bulut Ad kavminden kimseyi sağ bırakmayacaktır." Ad kavmi bulutun geldiğini görünce sevinmişler ve "İşte bu yağmur yağdırıcı buluttur." demişler. 0 zaman "Hud; Hayır bu, çarçabuk gelmesini arzu ettiğiniz şeydir; rüzgârdır ki onda elem verici bir azab vardır. 0, Rabbinin emri ile her şeyi helak edecektir (Ahkâf/23 vd.)." karşılığını vermiş. Bu sırada bir kadın bulutun gerçek yüzünü görmüş ve bayılıp düşmüştür. Ayıldığında ise bulut hakkında, "Bir rüzgâr ve bu rüzgârın içinde parlayan ateş parçaları gördüm" demiş. Allah 7 gündüz, 8 gece bu bulutu onlara musallat etmiş ve Hud'a inananlar hariç Yemen'deki Ad kavminden herkes helak olmuş.

Edebiyatta teşbih ve telmih yoluyla anılır.

Tünd-bâd-ı kalır ile ol bir nazar
Kavm-i Ad'ı eyledi zîr ü zeber

Emrî

Tîğ-i kalırın kanda kim oyunda berk-i sûznâk
Bir azâb ebrin sürer k'anın ecel bârânıdır

Ahmed Paşa

Kaynak: İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü

SON EKLENENLER

Üye Girişi