Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

OL PERİ BAKDI BANA NÎM-NİGEH ETTİ ACEB - NEYLİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Ol peri bakdı bana nîm-nigeh etti aceb
Hükmünü bugün adâletle o şâh etti aceb

Nâr-ı aşkıyla çıkan dûd-ı siyâh-ı âhımı
Felegin âyînesin vardı sîyeh etti aceb

Ben işitdim ki o meh zülfü dağılmış da demiş
Aceb ol âşık-ı bî-çâre mi âh etti aceb

Dem-be-dem âh ile feryâdı duyurdum yâre
Da'vi-i aşka gönül anı güvâh etti aceb

Bâde içmiş yine İlhâmî işittim zâhir
Hayflar böyle kebâirde günâh etti aceb

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O peri yüzlü sevgili bana yarım bir bakışla baktı, tuhaftır o sultan bugün hükmünü acayib bir tarzda yerine getirdi.

Sevgilinin aşkı ateşiyle çıkan âhımın kara dumanı, feleğin aynasını varıp iyice siyahlaştırdı.

O ay yüzlü sevgili, zülfü darmadağın olunca, o çaresiz âşık âh mı etti dediğini duydum.

Zaman zaman âh çekerek feryadımı sevgiliye duyurdum, gönül böylece onu aş davasına acayip şâhid gösterdi.

Duydum ki İlhamîyine ulu orta içki içmiş, yazıklar olsun böyle şaşılacak büyük bir günah işlemiş.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER,

NEYLİ ŞİİRLERİ