Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EY MAH GİZE RÜYADA GÖRÜP ZÜLFÜNE UYANDIM - FITNAT HANIM

MÜSTEZAT GAZEL

Ey mâh gice rüyâda görüb zülfüne uyandım
                                    Sevdâyla boyandım
Gündüz dahi pür-kaba-pûş andım utandım
                                     Âteşdür uyandım
Bir mu’abbir âyine idim dest-i felekde
                                   Âgûşa mülkde
Dûr eylemeyecek aksine düşdüm ufandım
                                       Balçıka suvandım
Sevdayile bu sene gitdi beyana beyt-i Harama
                                           Vardı o makama
Ben mescidi meyhânede yana geldim uzandım
                                     Sahbayile susandım
Bir rahla ne idi anla yahdım ağı karâyı
                                     Elvâna hevâyı
Bu âlemi gör handa çok renge boyandım
                                   Bâdile sulandım
Faş itmedi âlemlere esrâr beni Fıtnat
                                       Âyine mest
Aynı âblı çeşmim gibi doldumda boşandım
                                Mecnûna tokandım

Dûr:uzak
Fâş: açıklama
Esrar: sırlar

Elvan: renkler

Mest: Sarhoş

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

FITNAT HANIM ŞİİRLERİ