Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE DEM TÎRİN EŞİ’A HÂLESİM ZİH-GÎR EDER MEHTÂB - HAŞMET

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Ne dem tîrin eşi’a hâlesim zih-gîr eder mehtâb
Sevâd-ı şâmı hep der-kabza-i teshîr eder mehtâb

Mey- âşâmâne câm-ı işreti göstermeye şebde
Felekde sâ’id-i sîm-i ferin teşmîr eder mehtâb

Miyân-ı çarha hurşîdi edince paleheng-âsâ
Semâda mevlevî devrânını tanzir eder mehtâb

Çeker âyât-ı envârı beyaza levh-i nîlîde
Şu’â’ın hâme-i zerrîn edip tahrîr eder mehtâb

Safâ-yı bezm-i leylî gösterip erbâb-ı sevdâya
Gece Mecnûn gibi uşşâkı sahrâ-gîr eder mehtâb

Izâr-ı nev-tırâş eyler dili sevdâ-yı hatdan dûr
Siyeh-kârî-i düzd-i şeb-revi teşhir eder mehtâb

Yed-i beyzâ-yı şöhretdir felekde Haşmetâ çarha
Ne dem ser-pençe-i envârını tenvir eder mehtâb

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ay ışıkları ok, haleyi ok atanların parmaklarına geçirdikleri halka yapar. O zaman ay ışığı, akşamın karanlığına tamamen egemen olup elinde tutar.

Ay ışığı, gece vakti, içki içenlere içki kadehini göstermek için, gökyüzünde gümüş gibi parlak kollarını sıvar.

Ay ışığı, güneşi göğün ortasına kementle asınca, gökyüzünde mevlevî gibi dönmeye başlar.

Ay ışığı, nurlu ayetleri mavi tabakada beyaza çeker. Işınlarını altın kalem yapıp yazar.

Ay ışığı, sevda çekenlere, gece meclisinin zevkini gösterip âşıkları Mecnun gibi gece çöle düşürdü.

Yeni tıraş olmuş yanak; gönlü, ayva tüylerinin sevdasından uzaklaştırır. Ay ışığı, gece giden hırsızın kötü işlerini gösterir.

Ey Haşmet! Ay ışığı, ne zaman gökyüzüne güçlü ışınlarını salıp aydınlatsa, gökyüzünde ünlü yed-i beyza oluşur. (Yed-i beyza Beyaz el demektir. Hz Musa’nın parlayan eli, ilk mucizesiydi.)

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

HAŞMET ŞİİRLERİ

HAŞMET HAYATI ve ESERLERİ

 

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi