Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE KASR-I DİL KEŞ-İ GÜLŞEN NE SAHN-I BÂĞ ARARIZ - KOCA RAGIP PAŞA

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Ne kasr-ı dil keş-i Gülşen ne sahn-ı bâğ ararız
Şu tengnâda hemân kûşe-i ferâğ ararız.

Olup meşâm-ı hezâr-arzû zükâm-ı visâl
Henüz ki şemm-i gül-i kâme bir dimâğ ararız.

Rızâya hükm-i kazâda muvâfıkız ammâ
Biraz da mezheb-i insâf da mesâg ararız.

Delîl-i aklı edüp rehnümâyı hazret-i dost
Fürûg-ı mihri yakıp mâhdan çerâg ararız. ,

Zemîn-i sîne-i kâvişde nevk-i sîne-i ah
Sezâ-yı kâse-i tahsîn-i nakdı dâğ ararız.

Vüfûr –ı himmet ile Hızr-ı güm rehân olalım
Niçün bu vâdi-i hayretde bir sürâğ ararız.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ne bahçenin gönül çeken bir sarayını ne de meydanını ararız. Tek aradığımız şu daracık dünya hapishanesinde sadece serin bir köşedir.

Binlerce, arzunun burnu kavuşma nezlesi olup şimdi istek gülünü koklamaya bir dimağ arar.

Kaza hükmüne rıza göstermeye muvafakat ederiz ama biraz da insaf mezhebinde izin ararız.

Dost hazretlerine akıl delilini kılavuz edip güneşin ışığını aydan yakıp çıra ararız.

Ah sinesinin oku, oyulmuş gönlün zemininde iken aferin kesesine layık olacak yara parası ararız.

Niçin bu hayret vadisinde bir iz arayıp pek çok himmet ile yolunu kaybetmiş duruyoruz; Hızır olalım.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

KOCA RAGIP PAŞA ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi