Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEZM-İ TARABA CÂM-I MEY-İ İŞVE-NÜMÂYIZ - KOCA RAGIP PAŞA

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Bezm-i taraba câm-ı mey-i işve-nümâyız
Dest-i edebe subha-i ezkâr-ı Hudâyız.

Olsak ne kadar kîse tehî nakd-ı gınâdan
İrfân ile mâhsud-ı kirâm-ı vüzerâyız.

Meşhûdumuz ahbâbdan endûh u kederdür
Bak hikmete kim nüsha-i ihvân-ı safâyız.

Âvâzemizin revnakıdır şöhret-i Gülşen
Bülbül gibi her çend ki bî-berk ü nevâyız.

Teklîf ü tekellüfle değül meşrebi tasdî’
Bir bûseye kâni’ olur âlüfte gedâyız.

Bir gûne bizi eyledin ey şûh ferâmûş
Gûyâ ki hayâlinde senin harf-ı vefâyız.

İhlâsımızın görmedik âsârını aslâ
Âgûş-ı tereddüde meger hayr-du’âyız.

Demsâz-ı sabâ oldı Ruhâvî bize Râgıb
Dilbeste-i zencîr-i ser-i zülf-i Ruhâyız.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Biz neşe ve eğlence meclisine nazlanan şarabın kadehi, edep eline Allah’ın zikir tespihiyiz.

Mal mülk bakımından her ne kadar kesemiz boş da olsa irfan bakımından ulu vezirleri kıskandıran biriyiz.

Dostlardan gördüğümüz sürekli dert ve sıkıntıdır; biz içi tertemiz olan kardeşlerin nüshasıyız. Şu hikmete bak!

Bülbül gibi her ne kadar elinde avucunda hiçbir şeyi olmayan kişilersek de bahçenin şöhreti çığlığımızın güzelliğidir.

Biz teklif ve tekellüfle baş ağrıtıcı biri değiliz; sevgilinin bir öpücüğüyle yetinen, perişan kullarız.

Ey nazlı sevgili, bizi de bir başka şekilde hatırından çıkardın, sanki senin hayalinde biz vefa harfiyiz.

Tereddüt kucağında her ne kadar hayır duacı isek de temiz düşüncelerimizin eserlerini hiç görmedik.

Râgıb, Urfalı bize seher yeli gibi eşlik etti, biz Urfa’nın saçı zincirine saçımızı bağlamışız.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

KOCA RAGIP PAŞA ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi