Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİL HASTELERÜN BİLMEİ SIHHAT NEYE DERLER - KOCA RAGIP PAŞA

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Dil hastelerün bilmedi sıhhat neye derler
Dârû-yı ifâkatla inâyet neye derler

Ser-tâ-be-kadem gül gibi ol gûş-ı hakîkat
Bülbül den işit nâliş-i hasret neye derler

Hem sînesi pür-dâğ u hem âvâzesi muhrîk
Neyden bilinir sûz-ı muhabbet neye derler

Bir sâgar ile yapdı hemân pîr-i harâbât
Gösterdi bu gün şeyhe kerâmet neye derler

Ma’lum olunur nokta-i esrâr-ı feminden
Gül-gonca-i gülzâr-ı letâfet neye derler

Tâ olmaya zehr-âbe-keş-i firkatin âşık
Derk eyleyemez lezzet-i vuslat neye derler

Sûratde eğer râgıbız ammâ ki cihânda
Fehm eylemedik ma’ni-i rağbet neye derler

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönlü hasta âşıklar sağlık neye derler. Lütuf ile iyileşme ilacı nedir bilmediler

Baştan ayağa kadar gül gibi gerçeğin kulağı ol da, Hasret feryadı neye derler bülbülden işit

Aşkın yakıcılığının ne olduğu neyden bilinir. Çünkü hem göğsü yarayla doludur, hem de sesi yanıktır.

Meyhanenin piri bir kadehle hemen gönlümü yaptı Şeyhe bugün keramet neye derler gösterdi

Letafet bahçesinin gül goncası neye derler, Ağzının gizli noktasından bilinir

Âşık, ayrılığının zehrini içmedikçe, vuslat Lezzeti neye derler anlayamaz.

Görünüşte Ragıb isek de, dünyaya rağbetin anlamı nedir anlamadık gitti.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

KOCA RAGIP PAŞA ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi