Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SENİ ÂGÛŞA ÇEKEN HÂLE-VEŞ EY MÂH TAL’AT - KOCA RAGIP PAŞA

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Seni âgûşa çeken hâle-veş ey mâh tal’at
Feleğin yakdı dil-i sahrına dâğ-ı hasret

Hasta-ı aşkına bir nîm-nigâh eylemedin
Çeşm-i bîmârın ebed görmeye rûy-ı sohbet

Yâ lutufdur ya itâb u ya tegâfül ya sitem
Söyle derd-i dilini her ne çıkarsa kısmet

Seni tahfîf eder ağırlıyamaz rıtl-ı girân
Zâhidâ gel kerem et meclise verme sıklet

Görmedik hîç peşimân olup avdet edeni
Eylenür kim var imiş mülk-i ademde râhat

Çekerim kûh-ı girân-ı gamı kâf olsa velî
Tâk ider tâkatimiz zerrece bâr-ı minnet

Ola izzetde edâni vü eâli pâmâl
Anlamam neydüğüni bundaki sırr-ı hikmet

Şâh-ı pür-bâr gibi etdi şikeste kaddim
Oldı harmânımı müsmir hüner ü ehliyet

Gâliba yâr ile mâbeyne bürûdet girmiş
Râgıba yok gibi evvelki olan germiyet

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey ay yüzlü güzel, seni hale gibi kucağına alan, feleğin taş bağrına hasret yaraları açtı.

Aşkının hastasına bir yarım bakış lütfettin, Hasta gözün ebediyen sohbet yüzü görmesin…

Ya lütuf ya azarlama ya aldırmazlık ya sitem; Gönlündeki sıkıntıyı söyle ne çıkarsa bahtına.

Zâhid, gel kerem et meclise yük olma; Büyük kadeh seni hafife alır, ağırlayamaz

Hiç pişman olup geri döneni görmedik. Demek yokluk âleminde rahat var ki orada eğlenip kalıyorlar.

Gam yükünü Kaf dağı olsa çekerim ama, Minnet yükü bir zerrede olsa takatimi yerle bir eder.

Alçak, değersiz kişiler yüce makamlarda, değerli olanlarsa ayaklar altında; Bundaki sırrın ne olduğunu anlamadım gitti.

Meyve yüklü dal gibi belimi büktü; Hüner ve ehliyet harmanımı verimli yaptı.

Râgıb evvelki sıcaklık yok, Galiba yar ile aramıza soğukluk girmiş.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

KOCA RAGIP PAŞA ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi