Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ELİNDEN ÇEKTİĞİM SÂKÎ-Yİ DEHRİN NÎŞ Ü SEMDİR HEP - - KOCA RAGIP PAŞA

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Elinden çektiğim sâkî-yi dehrin nîş ü semdir hep
Benim sahbâ diyü nûş etdiğim zehrâb-ı gamdır hep

Sevâd-ı leşker-i sevdâ serinde dûd-ı dil çetri
Gedâyân-ı ser-i kûy-ı muhabbet muhteşemdir hep

Ne keyfiyyetle sersâr-ı muhabbet olduğum bilmem
Bana eshâb-ı şâdîden nasîb ü behre kemdir hep

Gehi nâz u tegâfül gâh bâr-ı derd-i hicrânın
Benim çektiklerim ey bîvefâ senden sitemdir hep

Sen etdikçe teveccüh oldılar agyâr rû-gerdân
Derinden dûr eden şâhım beni lutf u keremdir hep

Kemâlinden değildir dâğ ber-dil kimseye kimse
Medâr-ı hıkd u kîn gavgâ-yı dînâr ü diremdir hep

Beni hem-şu’le-i âvâz-ı bülbül eyleyen râgıb
Sükût-ı cân-güdâz-ı naz ile ol gonce-femdir hep

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Dünya içki sunucusunun elinden çektiğim hep zehir, şarap diye içtiğim hep acı sudur

Başında sevda askerinin karası, gönül dumanı çadırıdır; Sevgi semtinin dilencileri bütünüyle muhteşemdirler

Nasıl sevgiyle dolup taştığımı bilmem; Hâlbuki bu coşkunluk sebeplerinden nasibim hep azdır

Bazen naz ve aldırmazlık, bazense ayrılık derdi yükü, Ey vefasız sevgili benim senden çektiklerim hep sitemdir.

Sen onlara yöneldikçe onlar yüz çevirdiler. Sultanım beni kapından uzaklaştıran hep lütuf ve keremindir.

Öç almak, kin gütmenin sebebi hep para puldur; Kimse bir diğerinin gönlünü olgunluğu yüzünden yaralamaz.

Râgıb, beni bülbül feryadı yakıcılığıyla beraber kılan, Naz canını mahveden suskunluğu ile gonca ağızlığı sevgilidir.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

KOCA RAGIP PAŞA ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi