Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CEVHER-İ TÎG-İ TEGÂFÜL PÎÇ Ü OLMUŞ SANA - KOCA RAGIP PAŞA

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Cevher-i tîg-i tegâfül pîç ü olmuş sana
Aks-ı hûn-ı âşıkân reng-î hicâb olmuş sana

Sevdiğim şâyestedir olsan yine mest-i gurûr
Ma’ni-i rengînî-i hüsnün şarâb olmuş sana

Sürme-i âvâz-ı bîdârî-i bahtımdır benim
Ol siyehkârî-i müjgânın ki hâb olmuş sana

Safha-i diller olup şîrâze-bend-i ittifâk
Fenni pür-nûr-ı nezâketde kitâb olmuş sana

Berk-i âteşgûn-ı ruhsârin değildir hûn-çekan
Tâb-ı rûyından gül-i hayret nikâb olmuş sana

Âb u nâbın dem-bedem içtikçe efzûn eyledın
Hûn-ı râgıb gûyiya sahbâ-yı nâb olmuş sana

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Aldırmazlık okunun cevheri sana sıkıntı olmuş, âşıkların kanının aksi sana utanma rengi olmuş.

Sevdiğim, gurur sarhoşu olsan da sana yakışır; Güzellik renkliliğinin anlamı sana şarap olmuş.

Kirpiklerinin kara düşünceli işi seni uyutan şeydir ki O benim bahtımı uyandıran çığlığın gözündeki sürmedir.

Gönül sayfaları birleşerek şiraze bağı olup sana kitap olmuşlar

Kan damlayan kırmızı şimşeği andıran yanağın değildir; Yüzünün parıltısından şaşkınlık gülü sana peçe olmuş.

Suyu ve saf şarabı zaman zaman içtikçe arttırdın: Râgıb’ın kanı sanki sana saf şarap olmuş.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

KOCA RAGIP PAŞA ŞİİRLERİ

KOCA RAGIP PAŞA HAYATI VE ESERLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi