Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ME’VÂ-YI AŞKTIR DİL-İ ÂGÂHIMIZ BİZİM - NEVRES-İ KADİM

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Me’vâ-yı aşktır dil-i âgâhımız bizim
Bî-câ değildir âh-ı sehergâhımız bizim

Dôlâb-ı aşka düştüğü günden dil-i nizâr
Döndükçe döndürür feleği âhımız bizim

Çekti ayak ayak basalı râh-ı aşka biz
Çok Hızrı çok Sikenderi kim âhımız bizim

Yûsuf-likâ-yı âlem-i mânâlarız k’olur
Çâh-ı adem makdeme-i câhımız bizim

Biz Nevresâ gedâlarız ammâ niyâzsız
Eyler niyâz-ı lutf bize şâhımız bizim

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bizim uyanık gönlümüz aşkın sığınağıdır. Seher vaktinde çektiğimiz âhlarsa yersiz değildir.

Bu zavallı gönlümüz aşk dolabına düştüğü günden beri âhımız feleği döndükçe döndürmektedir.

Biz aşk yoluna ayak batığımız andan beri ahımız yüzünden aşk yolundan çok Hızı, çok İskender el ayak çekti, uzaklaştı.

Biz mana âleminin Yusuf’u andıran kişileriyiz; yokluk kuyusu, bizim yüce makamlara yükselmemizin başlangıcıdır. (Yusuf kıssasına telmih yapılmış.)

Ey Nevres, biz dilenci olmasına dilenciyiz ama kimseye yalvarıp yakarmayız; aksine bizim sultanımız bizden lütuf niyaz eder.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEVRES-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi