Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE SAFVETİ NE NEŞÂTI NE KÂRI KALMIŞTIR - NEVRES-İ KADİM

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Ne safveti ne neşâtı ne kârı kalmıştır
Mey-i muhabbetin ancak humârı kalmıştır

Küşâyiş-i gül-i maksûdı görmedik hergiz
Bize bu gülşen-i derhin hezârı kalmıştır

Fedâ-yı gayret-i pervâneyim âlemde
Ne bir alâmeti var ne mezârı kalmıştır

Şikest-i şîşeye ey muhtesib harîs olma
Cemin bu bezmde bir yâdigârı kalmıştır

Yolunda bezl edecek nevresin fakat şimdi
Bir eşki birde ten-i dâğdârı kalmıştır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgi şarabının ne temizliği ne neşesi ne de bir etkisi kaldı. Kala kala geriye ancak içtikten sonra duyulan baş ağrısı kaldı.

İstek gülümüzün açılışını hiçbir zaman görmedik. Bize bu gül bahçesinin sadece bülbülü kaldı.

Bu dünyada ne bir eseri, ne de mezarı kalmış olan pervanenin gayretine kurban olayım.

Ey görevli, şişemizi kırmaya bu kadar hırs besleme. Cemin bu mecliste armağanıdır o, ondan bize bu kalmıştır. (Muhtesib; polis ve belediye işlerine bakan görevli

Nevres’in, senin yoluna harcayacak şimdi sadece gözyaşıyla, yaralı vücudu kaldı.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEVRES-İ KADİM ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi