Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SEVDÂ-YI AŞKI ŞÂM-I GARÎBÂN SANIR GÖREN - ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Sevdâ-yı aşkı şâm-ı garîbân sanır gören
Dâğ-ı derûnu şem’-i fürûzan sanır gören

Fikr-i izâr-ı âli ile girye eylesem
Her katre-i sirişkimi mercân sanır gören

Bilmez hakikat üzre muhabbet ne olduğunun
Sırr-ı nihân-ı aşkı nümâyân sanır gören

Firkat deminde ol kaşı yânın hevâsına
Âşık ne çilleler çeker âsân sanır gören

Şehnâme-i ruhında hat-ı yârı Es’adâ
Dîbâce-i melâhate ünvân sanır gören

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gören aşk sevdasını yas gecesi, yürek yarasını yanan bir mum sanır.

Al yanağı düşüncesi ile ağladığımda, görenler her damla gözyaşımı mercân sanırlar.

Dışarıdan bakanlar gerçek anlamda sevginin ne olduğunu bilmediklerinden aşkın gizli sırrını açıkça görünür sanırlar.

Ayrılık zamanı o yay kaşlı güzelin aşkı uğruna, aşığın nasıl çileler çektiğini seyredenler kolay sanırlar.

Esad, sevgilinin Şehnâme kitabını andıran yüzündeki tüyleri görenler, bunları güzellik önsözüne başlık olmuş sanırlar.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi