Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SÛZİŞİN SANMA DİLÂ NÂR-I CÜNUNUNDANDIR - ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Sûzişin sanma dilâ nâr-ı cünunundandır
Bu teb ü tâb senin sûz-ı derûnundandır

Surhi-i dîde-i Ya’kub-ı dil ey Yûsuf-ı hüsn
Fikr-i pîrâhen-i âlûde be-hûnundandır

Hâne-i sabr u şikîbin bu kadar târâcı
Dilde sevdâ-yı hat-ı fitne nümûnundandır

S’ine pür dâğ-ı ce^fa olduğum ey âfet-i cân
Eser-i gamze-i pür-sihr ü füsunundandır

Hükmün icrâda yine ahter-i nahs-ı bahtın
Es’adâ var ise bu tâl’-i dunundandır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey gönül bu hararetin delilik ateşinden olduğunu sanma; yanıp yakılışım senin yüreğinin yanmasındandır.

Ey güzellik Yusuf’u, gönül Yakup’unun gözlerinin kızarıklığı kana bulanmış gömleği düşünmesindendir.

Tahammül ve sabır evinin bu kadar yağmalanması, gönülde fitneci tüylerin sevdası yüzündendir.

Ey can afeti, göğsümün cefa yaralarıyla dolu olması, büyülü bakışlarının eseridir.

Esad, kötü kader yıldızının hükmünü icra etmesi, eğer varsa, bu alçak talihinin yüzündendir.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi