Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE BAHT-I KEC-REVİŞİMDEN NE DİL-RÜBÂDANDIR - ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Ne baht-ı kec-revişimden ne dil-rübâdandır
Şikâyetim dil-i âlûde ibtilâdandır

Nevâziş-i dili bigâne eyler eylerse
Ne denlü cevr ü sitem görsem âşinâdandır

Şeb-i hayâlimi mehtâb ederse nola ruhı
Şuâı ol kamerin neyyir-i bahâdandır

O hâli anbere teşbih hâm sevdâdır
O zülfe müşk demek kuvvet-i hatâdandır

İnanma zühdüne sâlûs-ı hey’etin Es’ad
Taaffüf etmesi de cümle-i riyadandır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Şikâyetim ne kötü giden talihimden ne de gönül alan sevgilidendir, sadece aşka bulaşmış tutkun gönlümdendir.

Gönlümü okşasa ancak yabancılar oklar, ne kadar eza ve cefa gördümse hep yakınlarımdandır.

Hayal gecemi o güzelin yanağı aydınlatırsa şaşılmaz; çünkü o ay yanağın parıltısı Sühâ yıldızının ışığındandır (Sühâ, büyük ayı yıldız kümesinden en küçük yıldız. Eskiden, gözlerin görüş derecesi bu yıldızla denenirmiş)

O beni, ambere benzetmek boş sevda, o zülfe misk demekse tamamen hatadır.

Esad, Zâhid’in ikiyüzlü görünüşüne aldanma, ahlâklı görünmesi de riyakârlığının bir parçasıdır.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi