Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DÂĞ-I DERÛN ŞÖHRET Ü ŞÂNA MEDÂR OLUR - ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Dâğ-ı derûn şöhret ü şâna medâr olur
Fass-ı nigîn hakk ile gör nâmdâr olur

Hüsn ü cemâl ehlini pür-ızdırâb eder
Bak arsa-i felekte mehe bî-karâr olur

Firkat kişiyi sanma ki bî-hânmân eder
Sarf-ı nükûd-ı eşk ile sâhib-akâr olur

Füshat-sarây-ı âleme güncîde olmayan
Âhır füru-nihâde-i çâh-ı tebâr olur

Tazmîn edip bu mısra’ı olma suhan-dırâz
“Bisyâr olan güherse de bî-itibâr olur”

Es’ad penâhı dergeh-i vâlâ-yı Hakk olan
Elbet sezâ-yı rahmet-i perverdgâr olur

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sinenin yarası şöhret ve şana sebep olur; elmas yüzük de oyulup işlenerek değerlenir, şanlanır.

Güzellik, sahibini dertli eder, baksana dünyadaki ay ne kadar kararsız.

Ayrılık sıkıntısı sanma ki kişiyi evsiz barksız eder; gözyaşı paralarını harcayarak akar sahibi olur.

Geniş dünya alanına sığmamış olan, sonunda yokluk kuyusunun en aşağısına iner.

Bu mısraı tazmin edip dil uzunluğu yapma, “çok olan şey mücevher de olsa değersiz olur. ” (Tazmîn, başkasına ait bir beyti ya da mısraı isim belirterek ya da belirtmeyerek kendi şiirine alma sanatı)

Esad, sığınağı Hakk’ın yüce dergâhı olan, elbette Allah’ın rahmetine kavuşmaya layık olur.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi