Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İTDÜK HAYÂL-İ VASL HATÂMUZ BUDUR BİZÜM -SEYYİD VEHBİ

GAZEL

İtdük hayâl-i vasl hatâmuz budur bizüm
Düşdük ‘azâb-ı hicre cezâmuz budur bizüm

Feryâd dest-i hâr-ı sitemden ki gül gibi
Sad-pâre-sâz-ı ceyb-i kabâmuz budur bizüm

Olsa ‘aceb mi meş‘ale-efrûz-ı nâle dil
Kûy-ı habîbe râh-nümâmuz budur bizüm

İtdükce âh gülmez açılmaz derûnumuz
Bâğ-ı gamuz nesîm-i sabâmuz budur bizüm

Vehbî-veş istikâmetedür istinâdumuz
Ancak bu lağz-gehde ‘asâmuz budur bizüm

Sırr-ı kemâli bizde nola eylese zuhur
Nâbî Efendi’nün ki babamuz budur bizüm

Ol gitse pîrsüz kalur erbâb-ı ma‘rifet
Hakkâ ki pîr-i tâze-edâmuz budur bizüm

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SEYYİD VEHBİ ŞİİRLERİ

SEYYİD VEHBİ HAYATI VE ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi