Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

UŞŞÂKININ ÇIKARSA DA ÇARHA FİGÂNLARI -SEYYİD VEHBİ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Uşşâkının çıkarsa da çarha figânları
Gûşına almaz ol meh-i nâ-mihribânları

Ol mihr sür’at ile geçip râh-güzârdan
Bî-tâb kaldı sâye gibi bî-devânları

Uşşâka rahm etmez o hançer be-dest-i nâz
Eflâka çıksa zemzeme-i el-amânları

Ettikçe azm-i bâğ edip bâd-ı âh gûş
Ham-geşte kadd eder sana serv-i revânları

Vehbî müdâm el üzre tutar câm-ı nazmımı
Bezm-i kemâl-i ma’rifetin mey-keşânları

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Âşıklarının ağlayıp inlemeleri göğe de çıksa, onların o ay yüzlü vefasız sevgilileri kulak vermez.

O güneşi andıran sevgili yoldan süratle geçince ona yetişemeyenler gölge gibi güçsüz kaldılar

Elaman feryatları göklere de çıksa naz hançerini eline alan sevgili âşıklara acımaz.

Ahımın rüzgârını duyup bağa bahçeye yöneldikçe servi boylular senin için iki büklüm olurlar.

Vehbî, olgunlar meclisinde içki içenler, benim şiir kadehimi daima el üstünde tutarlar.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SEYYİD VEHBİ ŞİİRLERİ

SEYYİD VEHBİ HAYATI VE ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi