Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DÜŞMÜŞ YERE MESTİM DİYU MEYHÂNE DERİNDE -SEYYİD VEHBİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Düşmüş yere mestim diyu meyhâne derinde
Bu bâbda akl u dil-i üftâde yerinde

Vermez girih-i bend-i miyânın hazer eyler
Kesb ettiği nakd-i dili saklar kemerinde

Derkâr olıcak girye-i tûfân-ı hurûşa
Bir katre değil kulzüm ü ummân nazarında

Âzâde-ser âbdal-ı âbdâl-ı muhabbet ana derler
Destâra bedel penbe-i dâğ ola serinde

Mey neş’esini verdi mezâk-ı dile Vehbî
Rengîn suhanım vasf-ı leb-i la’l-i terinde

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Zavallı âşık sarhoşum diye meyhane kapısında düşüp kalmış. Bu bâbda düşkün aklı da gönlüde yerinde.

Belinin uçkurunun düğümünü ele vermekte sakınır, kazdığı gönül sermayesini kemerinde saklar.

Coşkunluk tufanının ağlayışından haberdar olunca gözünde deniz ve okyanus bir damla bile değil.

Başına buyruk sevgi dervişi diye ona derler ki başında sarık yerine yaraya basılmış pamuklar olsun.

Vehbî, şarap gönül damağına neşe verdi, böylece renkli sözlerim sevgilinin yakut dudağını övmededir.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SEYYİD VEHBİ ŞİİRLERİ

SEYYİD VEHBİ HAYATI VE ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi