Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YANIP YAKILMAZ İSEM HÂL PEK MÜŞEVVEŞ OLUR  -SEYYİD VEHBİ

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Yanıp yakılmaz isem hâl pek müşevveş olur
Niyâza başlasam ol şem’-i hüsnüm âteş olur

Hayâl-i zülfün ile olsa âşıkın ber-dâr
Felekte hâle-i meh ana resîmân olur

Gelince câzibe feryâdı sîneye biliriz
Ki beynimizde rakîb ile çok keşâkeş olur

Görünmez âdeme olmaz karîn insâna
O şûh-ı vahşî ne aceb perî-veş olur

Yazarsa bu gazeli kilk-i hâver ey Vehbî
Sahîfe-i meh-i tâbân aceb münakkaş olur.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Eğer yanıp yakılmazsam hal karmakarışık olur; yalvarmaya başlarsam güzellik mumum kızgın ateş olur.

Zülfünün hayali ile âşığın asılsa gökyüzündeki ayın halesi ona ip olur.

Câzibe feryadı sineye gelince rakip ile aramızda çok çekişme olduğunu anlarız.

O yabanî güzel öylesine periyi andırır biri oldu ki ne insanlara yakın olur ne de göze görünür.

Vehbî, bu gazeli güneşin kalemi yazarsa parlak ay yüzü acayip süslü olur.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SEYYİD VEHBİ ŞİİRLERİ

SEYYİD VEHBİ HAYATI VE ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi