Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HEM-RÂZ ARAMAK KAYDINA DÜŞ RÂZDAN EVVEL - RAŞİD (18.yy)

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Hem-râz aramak kaydına düş râzdan evvel
Encâmını fikr et işin âgâzdan evvel

Meydân-ı tena'umda tevekkül-menişândır
Menzil-res olan ehl-i tek ü tâzdan evvel

Ey zâhid-i dûn-mertebe çün beççe-i murgân
Bâl açmağı ko kudret-i pervâzdan evvel

Bir müşterî-i kâle-râz eyle tedârik
Sandûka-i esrârını açmazdan evvel

Dildâde olursam ne kadar âfete Râşid
Eyler bana elbet sitemi nâzdan evvel

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kendine sırdan önce sırdaş aramak endişesine düş, işe başlamadan önce de sonunu düşün.

Yiyip içme meydanında tevekküle yatkın yaratılıştakiler, öteye beriye koşanlardan önce hedefe ulaşırlar.

Ey derecesi aşağıda olan kaba sofu, kuş yavrusu gibi iyice uçmayı öğrenmeden önce kanat açmaya kalkışmayı bırak.

Sır sandıklarını açmadan önce sır kumaşı müşterisi ile işini görüp, anlaş.

Râşid, ne kadar güzele gönül verirsem mutlaka bana nazdan önce sitem eder.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

RAŞİD ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi