Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HULÛS-I ÂLEMİ NAKŞ-I BER-ÂBDIR DERLER  - RAŞİD (18.yy)

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Hulûs-ı âlemi nakş-ı ber-âbdır derler
Vefâ zamânede aynı serâbdır derler

Cihânda devlet eder aybın âdemin mestûr
Günâh ederse de farzâ sevâbdır derler

Çıkınca nâmı mey-âşâmlıkda bir rindin
Elinde âb görülse şarâbdır derler

Ümîd-i vuslat ederken firâk-cânânı
Egerçi çekmedik ammâ azâbdır derler

Ol âfetin ham-ı zülfünde nâle kıl Râşid
Duâ-yı nîm-şebi müstecâbdır derler

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Dünyanın insana iyi niyet göstermesine yüz vermesine su üstüne yazılan yazı, suya yapılmış resim derler. Zamânede vefaya da serâbın tâ kendisi derler.

Dünyada adamın ayıbını makam i mevki örter İ devletli kişi, meselâ günah bile yapsa günahına sevap derler.

Bir rindin adı sarhoşa çıkınca elinde su bile görülse şarap derler o suya.

Biz vuslat umarken, çekmedik ama sevgiliden ayrılışa azaptır derler.

Ey Râşid, o afetin saçlarının büklümünde feryat et; çünkü gece yarısında edilen dua, kabul edilir derler.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

RAŞİD ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi