Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE İSE KISMETİN RÛZ-I EZEL TAKDÎR OLUNMUŞDUR - RAŞİD (18.yy)

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Ne ise kısmetin rûz-ı ezel takdîr olunmuşdur
Hemân emr-i teayyünde abes tedbîr olunmuşdur

Meâl-i kîmya iksî-i horsendîdir idrâk et
Kanâat kenz-i lâ yefnâ ile tefsîr olunmuşdur

Bulur te'sîrini darb-ı asâdan dahi efzûnter
Ana kim çûb-ı harf-i tünd ile ta'zîr olunmuşdur

Taharrî kıl cezâda kim mücazâtı dahhi küfrün
Yine rûz-ı va'îd-i mahşere te'hîr olunmuşdur

Libâs-ı şöhrete meyl eyleyip dünyâ-perest olma
Ki bunlar câme-i elvân ile teşhîr olunmuşdur

Meâl-i gaflet-i erbâb-ı dünyâ hep nedâmetdir
Bu rü'yâ hâbdan evvel dahi ta'bîr olunmuşdur

Nice inkâr olunsun hüsn-i vakt-i nev bahârî kim
Leb-i şîrîn-beyân cûy ile takrîr olunmuşdur

Hemân meydâna gelsin yekke-tâzân-ı suhan
Râşid Ki zîrâ sâ'id-i endişemiz teşmîr olunmuşdur

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kısmetin ne ise ezelde kararlaştırılmıştır, fakat iş yapılmaya kalkışıldığında alınan tedbirler faydasızdır.

Kimyanın anlamı yok tok gözlülük iksiridir, bunu anla. Kanaat tükenmeyen bir hazine olarak yorumlanmıştır.

Sert söz çubuğu ile azarlanan, sopayla dövülenden daha çok etkilenir.

Ceza verme konusunda meseleyi iyice araştır; unutma ki küfrün cezası bile mahşer gününe bırakılmıştır.

Şöhret elbisesine meyledip dünyaya tapma; bunlar rengârenk elbiseler şeklinde sergilenmiştir.

Dünya ehlinin gaflet kavramı hep pişmanlıktır; bu rüya daha uykudan önce yorumlanmıştı.

İlkbaharın güzelliği nasıl inkâr edilebilir; güzel şeyler anlatan dudaklar ırmakla ifade edilmiştir.

Râşid, şiirin düşmana tek başına saldıran binicisi hemen meydana çıkan; çünkü düşünce kolumuz sıvanmıştır.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

RAŞİD ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi