Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MECNÛN-I LÂUBÂLÎ-İ AŞK OL REVİŞ BUDUR - RAŞİD (18.yy)

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Mecnûn-ı lâubâlî-i aşk ol reviş budur
Kâr-âzmûde-i âkıl isen işte iş budur

Uşşâka kasd-ı lutf iledir bezme avdeti
Gitmek berâ-yı nâz idi ammâ geliş budur

Mihmân-nevâz-ı mastaba-i aşk isen eğer
Hûn-ı ciğerle besle gamı perveriş budur

Pür-jeng-i ye'stir bana âyîne-i emel
Sûret-nümâ-yı hâhiş olur gösteriş budur

Sen cân ver ol perî vericek ruhsat-ı visâl
Râşid cihân-ı aşkda dâd ı dihiş budur

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Aşkın laubali Mecnun'nu ol, geçerli yol budur. Be denenmiş bir şeydir, eğer aklın varsa işte iş budur.

Sevgilinin toplantıya geri dönüşü âşıklara iyilik yapma amacıyladır; gitmek nazlanmak içindir, ama geliş sebebi budur.

Benim arzularımı gösterecek dilek aynası üzüntü pasıyla kaplıdır, işte görünen durum budur.

Benim arzularını gösterecek dilek aynası üzüntü pasıyla kaplıdır, işte görünen durum budur.

Râşid, o periyi andıran güzel sana buluşma izni verince sen karşılık olarak canını ver, aşk âleminde bağışta bulunmak demek böyle olur.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

RAŞİD ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi