Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÇIKTI ATEŞ PAHASINA ODUN  - OSMANZADE TAİB

HİCVİYE

Çıktı ateş pahasına odun
Satılır dirhem ile "öd" âsâ.

Ya kömür? Şöyledir ki gubarı dahi
Tûtuyâ oldu gözlere hâlâ.

Arpa torbası sanır onu gören
Olsa bir gözde arpacık peyda.

Şimdi bir yağlı kapı da yok ki
Bulalım açlık derdimize deva!

Hasret-i bal'ı hele sorma onun
Kıymeti şekerden dahi bâlâ.

Allah Allah! ki sünnet çocuğuna
Yiyecek bal bulunmuyor hayfâ!

Kahveyi mezhebine uydurdu
Nohudu kavurup içer zurefâ.

Dervişin başında külah görse
Bal kabağı sanıp kapar gurebâ

Sabun anılsa ağzımız köpürür
Köpürmüş develer gibi meselâ.

Koltuğunda somun sanıp sevinir
Bir fakir olsa mübtelâ-yı veba.

Pahalığa sebep nedir bilemem
Yine her şeyde var, bakılsa rehâ.

Her taraftan zahire gelmekte
Dolmuş, gemilerle leb-i derya.

Yolun öğrendi satmanın tüccar
Sorar izler bir kimse yok zirâ.

Ham tamahları ile hükkâmın
Muhtekirler belasıdır bu belâ.

Sımsıkı narh'ı koy ki sultanım
Defola şehrin halkından bu galâ.

Yakalat nerde muhtekir var ise
Vezirlik sânını eyle i'fâ.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

OSMANZADE TAİB HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

OSMANZADE TAİB - ÇIKTI ATEŞ PAHASINA ODUN (HİCVİYE) İNCELEMESİ

OSMANZÂDE TÂİB ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi