Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GERÇİ ETMEZ DİL METÂ-I RÂZINI İFŞÂYA MEYL - OSMANZADE TAİB

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Gerçi etmez dil metâ-ı râzını ifşâya meyl
Bir nefes ârâmı yoktur giryeden mânend-i seyl

Baht-ı vâjgûn tâlii bîgâne âşık nişlesin
Şöyle bî-tâb oldu çeşmi nidügin bilmez

Âh-ı âteş-gûn-ı ruhsârında şöyle tâb var
Sûzişinden dil hermân destinde bir nevres tufeyl

Bir mehin sorma lebinde buldı em kendüye dil
Ser-fütâde kadre erdi âşıkân cümle bu leyl

Şimdi meydân-ı suhanda esb-i hâmem Tâiba
Yekke-tâzâne salâdır ber dem eylerse sahîl

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Her ne kadar gönül sır sermayesini açıklamak istemezse de seli andıran gözyaşlarıyla bir an durmamacasına ağlayıp inler.

Süheyl Baht ters talihi yardım etmiyor zavallı âşık ne yapsın? Gözü öylesine bitâb düştü ki, Süheyl ne olduğunu bilmez.

Yanağının ateş kırmızısı âhında öylesine bir parıltı var ki gönül hararetinden hemen onun elinde yeni yetişen bir çocukcağızdır.

Gönül bir ay yüzlü güzelin emilecek dudağında kendine bir ilaç buldu. Böylece bütün mahcup âşıklar bu gece kadre erdiler.

Ey Tâib, şimdi söz meydanında kalemimin atı eğer bir kere kişnerse usta at binicilerine (şairlere)seslenmelidir.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

OSMANZADE TAİB HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

OSMANZÂDE TÂİB ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi