Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

O TIFL-I NÂZ-PERVERDİN CEFÂSI ARTAR EKSİLMEZ - OSMANZADE TAİB

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

O tıfl-ı nâz-perverdin cefâsı artar eksilmez
Velî pek şûhdur kim mübtelâsı artar eksilmez

Gönül deyr içre bir tersây ile zünnâr-bend oldu
O kâfir-mâcerâdır mâcerâsı artar eksilmez

Harâbât-ı elestin mesti olmak hayli müşkildir
Egerçe bâde-i kâlû belâsı artar eksilmez

Belî bezm-i visâlin nağme-i şevkı de var ammâ
Ne çâre sûziş-i vâ-hasretâsı artar eksilmez

Nice vakt oldu Tâib biz ki mehcûr-ı Sıtânbûluz
Hayâl-i dîdede âb u havâsı artar eksilmez

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O nazlı yavrunun cefası artar eksilmez. O öylesine neşeli ve cilvelidir ki tutkunları artar eksilmez.

Gönül kilise içinde bir Hristiyan güzeline bağlandı, o kâfirin işi gücü maceradır, macerası artar eksilmez.

Her ne kadar kâlu belâ şarabı artıp eksilmezse de Elest meyhanesinin sarhoşu olmak hayli zordur.

Her ne kadar kavuşma meclisinin şevki nağmesi varsa da âhları, ayrılık yanıp yakılmaları da ne çare ki artar eksilmez.

Tâib, epey oldu ki biz İstanbul’dan uzaklardayız, oranın hava ve suyunun hayali gözümde artar eksilmez.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

OSMANZADE TAİB HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

OSMANZÂDE TÂİB ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi