Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HAYÂL ETMEM LEBİN OL ÇEŞME GİRYÂN OLDUĞUM YERDİR - OSMANZADE TAİB

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Hayâl etmem lebin ol çeşme giryân olduğum yerdir
Siyah çeşmin benim sermest ü hayrân olduğum yerdir

Zuhûr-ı hatt-ı şîrînine delîl subh-ı vuslattır
Beyâz-ı gerdine çâk-i girîbân olduğum yerdir

Tehî sanma teveccühten garaz mihrâb-ı ebrûya
Perestişler hermân mahsûd-ı yârân olduğum yerdir

Hadeng-i gamzen iy meh-rû dil-i Tâib’de mihmândır
Siyeh çeşmin benim sermest ü hayrân olduğum yerdir

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ben dudağını hayal etmem, o çeşme benim ağladığım yerdir. Kara gözün benim sarhoş ve hayran olduğum yerdir.

Bu güzellik ve çekiciliği seyret de bak bakalım Çin güzellerine benziyor mu; bu yüzdendir ki bütün güzellerin aşkı için ağlar inletirim.

Kaşları mihrabına yönelme niyetimi boşuna sanma; bu tapınmalar sevgiliyi başkalarından kıskanmam yüzündendir.

Ey ay yüzlü sevgili, bakışının oku Tâib’in gönlünde misafirdir, kara gözlerin benim sarhoş ve şaşkın olduğum yerdir Taib’in gönlünde misafirdir, kara gözlerin benim sarhoş ve şaşkın olduğum yerdir.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

OSMANZADE TAİB HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

OSMANZÂDE TÂİB ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi