Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YANDI DİL SÛZİŞ-İ TÂB-I RUH-I YÂR İLE BU ŞEB  - OSMANZADE TAİB

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Yandı dil sûziş-i tâb-ı ruh-ı yâr ile bu şeb
Sîne pür-dağ derûn nâliş-i âh ile bu şeb

Eyledi fikr zuhûr-ı hatt-ı rûyum âşık
Sanı kim girdi o meh hâleye nâz ile bu şeb

Ne yaman müşkil imiş da’vî-yi hengâm-ı visâl
Yürü gel hâne-i uşşâka hırâm ile bu şeb

Gül-i ruhsâarın ile gülşen-i hüsnünde hezâr
Bülbül-i dil şudenin kârı enîn ile bu şeb

O mehin perçemi kaydı ne belâ başına Tâib
Târumâr oldu gönül âh-ı siyâh ile bu şeb

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül bu gece sevgilinin yanağı parıltısı hararetiyle yandı, göğüs yaralarla, içim ahımın feryatlarıyla dolu bu gece.

Âşık, bu gece sevgilinin yüzünün ayva tüylerinin çıkışını düşününce sandı ki o ay yüzlü sevgili salınarak haleye girdi. (Hale, ay ve güneşin etrafında bazen görülen parlak daire.)

Kavuşma anının davası ne zor şeymiş, ey sevgili evimize salınarak yürü gel bu gece.

Gül yanağın ile güzellik bahçendeki binlere vurgun bülbülün işi bu gece ağlayıp inleme.

Taib, o ay yüzlü güzelin perçeminin düşüncesi başına ne belalar açtı; bu gece de kapkara âhlarıyla gönül perişandı.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

OSMANZADE TAİB HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

OSMANZADE TAİB - ÇIKTI ATEŞ PAHASINA ODUN (HİCVİYE) İNCELEMESİ

OSMANZÂDE TÂİB ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi