Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİR MEKTEB İMİŞ SÎNE GÖNÜL PÎR-İ MAHABBET - MEZAKİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Bir mekteb imiş sîne gönül pîr-i mahabbet
Olsam n’ola şâkird-i sebâk-gîr-i mahabbet

Âh eylesem âfâkı yakar sûz-derûnum
Zahir mi degül sînedete’sir-i mahabbet

Cânâ seni her yüzden ider şimdi temâşâ
Sad-pâre idelden dili şemşîr-i mahabbet

Kaddim gam-ı ebrûn ile dönmezdi kemâna
Çak cânuma kâr itmese ger tîr-i mahabbet

Altun gibi zerd eyledi âhir ten-i hâkî
Hakkâ ‘aceb iksîr imiş iksir-mahabbet

Her tûtî-i hâme olamaz böyle Mezâkî
Şekker-şiken-i lezzet-i takrir-i mahabbet

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Göğüs bir mektep imiş! Gönül, sevginin muhabbetin piri imiş! O halde ben sevgi dersi alan öğrenci olsam ne olur?

Bir ah eylesem, içimin ateşi, ufukları yakar! Göğüste sevginin etkisi görünmüyor mu?

Ey can, ey sevgili, sevgi kılıcı, gönlü yüz parça edeliden beri, şimdi seni her yüzden temaşa eder!

Sevgi oku çak canıma değmeseydi, boyum, senin kaşının gamı ile yaya dönmezdi. Yaya gibi eğilmezdi.

Toprak rengindeki tenimi sevgi iksiri altın sararttı! Doğrusu sevgi iksiri ne acayip iksir imiş!

Ey Mezaki! Kalem papağanı böyle, sevgi dersinin tadındaki şekeri ortadan kaldırıcı olamaz! Benim kalemimden dökülen sözlerin tadı, sevgi, muhabbet dersinin tadındaki şekeri bile ortadan kaldırır!

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

MEZAKİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi