Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

VARALUM CEM OLALUM MEY-GEDEDE BİR YİRE HEP - MEZAKİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Varalum cem olalum mey-gedede bir yire hep
Virelüm varumuzu bade –i can-pervere he

Zevrak-ı mey sürelüm bir nice sîmîn-berle
Cem gibi hükm idelüm biz dahi bahr u bere hep

Ne turur sâkî hemân sâgarı gerdân itsün
Geldi erbâb-ı safâ bezm-i sürûr-âvere hep

Böyle nâz itse n’ola muğbeçe-i bâde-fürûş
Cân vire halk-ı cihân ol büt-i meh-peykere hep

Ey Mezâkî demidür da’vî-i irfân idelüm
Es-salâ nâdire-gûyân-ı Sühan güstere hep

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Varalım bir meyhanede bir yere toplanalım. Can besleyen şaraba varımızı verelim

Bir nice gümüş göğüslü ile şarap kayığı sürelim! Biz de Cem gibi denize ve karaya hükmedelim

Saki ne durur? Hemen bardağı dolaştırsın! Sefadan anlayanlar, sevinç getiren meclise hep geldiler.

Şarap satan meyhaneci böyle nazlansa ne olur? Cihan aşkı halkının hepsi o ay yüzlü güzele can verse yeridir.

Ey Mezaki artık zamanıdır, irfan sahibi olduğumuzu iddia edelim. İşte söz söylemede işitilmemişleri ve eşine rastlanmayanları söyleyenlere meydan okuyoruz! “Es-sala! ” Haydi meydana!

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

MEZAKİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi