Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAĞ-I AŞKUN BÜLBÜL-İ ÂŞÜFTE-HALİDÜR GÖNÜL - MEZAKİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Bağ-ı ‘aşkun bülbül-i âşüfte-halidür gönül
Bir gülün dil-dâde-i hüsn ü cemâlidür gönül

Sâye-veş hâk ile yeksân olmadan hâlî degül
Bir sehî-serv-i revânun pây-malidür gönül

Her zemân ser-der-hevâ-yı vasl-ı yâr idi velî
Şimdi ancak hem-dem-i tayf-ı hayâlidür gönül

Her ne denlü nâz ü istiğnâ da itse ol perî
Neylesün hû-kerde-i ganc u delâlidür gönül

Ey Mezâkî hem-zebân-ı ehl-i di olsa n’ola
Şûh mevşreb bir nedîm-i lâ-ubâlidür gönül

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül, aşk bahçesinin perişan halli bülbülüdür. Gönül bir gülün güzelliği ile yüzüne gönlünü kaptırmıştır.

Gönül gölge gibi yerle bir olmaktan hali değildir. Gönül bir servi boylunun ayakları altındadır.

Gönül her zaman sevgilinin kavuşma havasıyla idi. Lakin şimdi ancak uykuda havaliyle beraberdir.

O peri her ne denli naz ve aldırışsızlık etse de, gönül neylesin onun naz ve aldanışına alışmıştır.

Ey Mezâkî, gönül gönülden anlayanlarla aynı dili konuşsa ne olur? Çünkü gönül hareketlerinde serbest ve aldırışsız bir yardımcısıdır.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

MEZAKİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi