Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÎSÛ Kİ FARK-I YÂR-I SER-I EFRÂZA BESTEDÜR - MEZAKİ

GAZEL

Gîsû ki fark-ı yâr-ı ser-ı efrâza bestedür
Ol şıkkadür ki ser ‘âlem-i nâza bestedür

Ol ‘ukdeler ki turre-i pür pîç ü hamdedür
Dâm-ı firîb-i gamze-i gammaza bestedür

Ol perdeler ki name-nevâz-ı riyâzdür
Kânûn-ı nâz-ı dilber-i dem-sâza bestedür

Hırz-ı amân-ı âfet-i terk-i tarik-i ‘ışk
Bâzû-yı şevk-i ‘âşık ser-bâza bestedür

Meyl itmez ehl-i himmet o nakd-i visâle kim
Ser kîse-i ta’alluk-ı enbâza bestedür

Gûş it Mezâkî bu gazel-i nev-terâneyi
Tâze zebân tâze edâ bestedür

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Saç örüğü, başı dik olan sevgilinin başına bağlıdır. İşte o bölüktür ki baş, nâz âlemine bağlıdır

Kıvrım kıvrım saçındaki düğümler, yan bakıcının yan bakışlarının aldatıcı tuzağına bağlıdır

Yalvarışın nameler okşayan perdeleri dem çeken sevgilinin nâzının kanununa bağlıdır

Aşk yolunun bırakılmasından doğan âfetin güvencesi cesur âşıkın arzusunun kuvvetine bağlıdır

Himmetli kimseler başını, ortak ilişkiler kesesine bağlı olan parasına meyletmezler!

Ey Mezâkî bu yeni nameli gazeli duy! Dil tâze üslûb tâze, beste tâzedir

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

MEZAKİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi