Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HER SUBH OL ZEHİRLİK İÇİN RİND VARIYOR SABİT

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Her subh ol zehirlik için rind varıyor
Pir-i mugân yanında boğazın otarıyor

Renk aldı gibi ârız u ruhsâr-ı yârdan
Verd-i sefîd ü surh kızarıp bozarıyor

Sâkî görünce zülfünü sevdâm depreşir
Ayağına düşem gibi gözüm kararıyor

Ol bâğbân biziz ki su mîzâb-ı dîdeden
Hûn-ı ciderle bâğ-ı nedâmet suvarıyor

Safrası mı bulandı hevâ-yı hazândan
Günden güne ruh-ı çemenistân sararıyor

İşledi şeyh-i bâde harâbât imâretin
Hep şart-ı vâkıf üzre pişirip kotarıyor

Sâbit gönülde kalmadı bir şe'e rağbetim
Za'f-ı heremle cümleden insan farıyor(?)

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Her sabah, o zehirlik için rind varıyor! Mecûsilerin papazının yanında (Tekke şeyhinin) boğazını zehirliyor!

Beyaz ve kırmızı gül, sevgilinin yanağından renk almış gibi kızarıp bozarıyor!

Sâkî saçını görünce, sevdâm depreşiyor. Ayağına düşeceğim gibi gözüm kararıyor.

Göz oluğundan su, ciğer kanıyla nedâmet, pişmanlık bahçesini suvaran bahçıvan biziz.

Sonbaharın havasından safrası mı bulandı ki çemenliğin yanağı günden güne sararıyor.

Şarabın şeyhi, meyhane denen imâretini işletti! Vakfı kuranın şartı üzere hep pişirip kotarıyor.

Ey Sâbit, gönülde, bir şeye isteğin kalmadı! Evet, yaşlılığın verdiği zayıflıkla insan cümlesinden farıyor, yoruluyor.

 

İLGİLİ İÇERİK

SABİT HAYATI ve ESERLERİ

DİVAN ŞİİRLERİ

SABİT ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi